Aspecte referitoare la admiterea în școlile de subofițeri jandarmi, prezentate într-o conferință de presă susținută la IJJ Olt

0

Marți, 7 noiembrie 2017, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a organizat în comun cu Inspectoratul de Poliție Județean Olt și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentată oferta educațională a școlilor de agenți și subofițeri ale M.A.I.

Domnul maior Buricata Florin, șeful Serviciului Resurse Umane din cadrul IJJ Olt, a prezentat aspectele referitoare la admiterea în școlile de subofițeri jandarmi.

Astfel, în vederea recrutării de concurenți pentru admitere, s-a realizat o cercetare sociologică cu scopul de a identifica motivele pentru care actualii elevi s-au îndreptat către instituțiile de învățământ ale MAI, iar siguranța locului de muncă a fost opțiunea cel mai des invocată. Alte repere sunt legate de statutul social și de pasiunea pentru meserie.

Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ  ale M.A.I., sesiunea ianuarie 2018, Jandarmeriei Române i–au fost aprobate, în vederea scoaterii la concurs, un număr de 700 locuri, astfel:

 1. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (femei şi bărbaţi), din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi.
 2. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (femei şi bărbaţi) alocate Jandarmeriei Române, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi.

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru cele două școli se depun la sediul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt din mun. Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, jud. Olt, până la data de  05 decembrie 2017  iar  dosarele de recrutare se depun până la data de 18 decembrie 2017.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere sunt postate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care un se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.
 • Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here