EVALUAREA activităţii desfăşurate de ISU VÂLCEA în anul 2017

0

În anul 2017, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost angrenaţi în 7624 de evenimente, din care:

  • 341  incendii;
  • 493 incendii de vegetaţie;
  • 99 alte situaţii de urgenţă ;
  • 41 acţiuni pentru asistenţa persoanelor ;
  • 1758 acţiuni pentru protecţia comunităţilor ;
  • 4605 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D ;
  • 287 deplasări fără intervenţie (259 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 28 alarme false).

– Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.);

– Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.);

– Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.).

Pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 37 de persoane (36 adulţi, 1 copil) şi au fost asistate 4682 persoane. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 359 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de peste 53 de milioane de lei.

Din nefericire, ca urmare a incendiilor au murit 9 persoane(cu vârste cuprinse între 8 ani si 94 de ani) şi 18 persoane au suferit atacuri de panică sau arsuri.

Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 84 utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 77 utilizarea instalaţiilor electrice defecte, 44 probleme legate de coş/canal de fum necorespunzătoare, 34 de acţiuni intenţionate, 30 legate de jar şi scântei de la sistemele de încălzire, 11 aparate electrice lăsate sub tensiune, 8 mijloace de încălzire nesupravegheate, 8 jocul copiilor cu focul, 8 scurgeri de lichide inflamabile, 7 fumatul fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 5 trăsnetul, 5 scântei mecanice, 4 sisteme de încălzire necorespunzătoare, 4 defecţiuni tehnice, 3 echipamente electrice improvizate, 2 mijloace de încălzire improvizate  şi alte  7 cauze diferite (frecare, autoaprindere, sudură, radiaţii solare…..).

În perioada analizată, s-au înregistrat 99 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă: 53 de evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, 27 de inundaţii, 3 alunecări şi prăbuşiri de teren, 2 sablarea sau spălarea căilor publice,  o degajare a gheţarilor de pe Olt folosind explozibil, o distrugere de muniţie asanată,  2 alte intervenţii.

Cele mai deosebite intervenţii au fost: degajarea zăpoarelor de gheaţă în comuna Câineni formate pe cursul Râului Olt – 09.02, alunecarea haldei de steril din comuna Alunu -16.05, incendiul de la depozitul neconform de deşeuri din comuna Măldărăşti -20.08,: incendiu la  un hotel  din oraşul Băile Olăneşti -15.10, incendiu depozit mixt din Rm.Vâlcea-17.10,  incendiu monument istoric – Biserica Sfinții Voievozi din comuna Șutești, satul Boroșești-03.12.

În anul 2017, paramedicii vâlceni au participat la Competiția Mondială – World Rescue Challenge, care s-a desfășurat pentru prima oară în Romania, la Tg-Mureș, ocupând un onorabil loc 10.

Învățați să urce pe cel mai înalt podium, rezultatul obținut în anul 2017 este remarcabil și motivant, astfel că anul 2018 îi va regăsi pe paramedici noștri la Cape Town – Africa de Sud, unde vor încerca să urce pe podium la Competiției Mondială.

În vederea creşterii capacităţii de reacţie a structurilor operative s-au desfăşurat exerciţii, după cum urmează:

  • 8 exerciţii de cooperare pentru antrenarea structurilor specializate în gestionarea situațiilor de urgenţă (accident tehnologic major – depozitul din localitatea Ioneşti , accident feroviar în tunel – în zona Parcului Național Cozia, seism – Băile Olăneşti, explozie urmată de incendiu – Platforma Chimică, Concepției Naționale de Răspuns Post Seism, un exercițiu NATO SABER GUARDIAN 2017)
  • 46 de exerciţii de alarmare publică în vederea perfecţionării şi pregătirii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a centrelor operative cu activitate temporară şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în scopul formării deprinderilor pentru desfăşurarea practică a activităţilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi limitării consecinţelor pe timpul producerii alunecărilor de teren şi inundaţiilor;

În anul 2017, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea au efectuat 1192 de controale de specialitate.

Pe timpul controalelor şi verificărilor planificate şi executate în anul 2017, inspectorii au constatat 3912 deficienţe, cu sprijinul factorilor de conducere, au fost soluţionate operativ un număr de 487 deficienţe. Nu au fost constatate stări de pericol.

Au fost efectuate 1018 de exerciţii: 956 de alarmare evacuare şi intervenţie la locul de muncă, 39 în situaţii de protecţie civilă şi 23 de alarmare publică

Pentru încălcările constatate au fost aplicate un număr de 4462 de sancţiuni în cuantum de 309.800  lei.

După analizarea documentaţiilor depuse, au fost  eliberate 106 avize, 83 de autorizaţii de securitate la incendiu şi 2 avize, o autorizație de protecţie civilă pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Au mai fost avizate 30 planuri de intervenţie.

Au fost eliberate 23 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu mijloace pirotehnice.

În anul 2017, Inspecţia de Prevenire a soluţiona, în termen legal, 80 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi cinci în domeniul protecţiei civile.

La nivelul judeţului Vâlcea s-au desfăşurat 3089 de activităţi în scopul informării populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale (salariaţi, administraţie publică locală, preşcolari, elevi, etc.) asupra tipurilor de riscuri, a măsurilor de prevenire a acestora precum şi a modului de comportare pe timpul manifestării acestora.

Pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a autorităţilor, personalului serviciilor voluntare şi private, inspectorilor de protecţie civilă, cadrelor tehnice şi elevilor au fost organizate: trei convocări de pregătire trimestriale cu şefii SVSU; o convocare anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice de la municipii si oraşe; trei instructaje de pregătire trimestrială cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice de la municipii si oraşe; un instructaj de pregătire, anual, cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice de la comune;  o convocare de pregătire, anuală, cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, de la instituţii publice şi operatori economici; trei instructaje de pregătire, trimestrial, cu personalul de specialitate din cadrul instituţiilor publice, serviciilor deconcentrate şi operatorilor economici incluşi în PAAR; o convocarea de pregătire, anuală, cu directorii/managerii instituţiilor publice si operatorilor economici sursa de risc;

De asemenea, s-a desfăşurat etapa interjudeţeană a “Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”. La etapa interjudeţeană echipajul SVSU al oraşului Călimăneşti a ocupat locul III, iar echipajul SPSU al SC Oltchim SA s-a calificat la etapa naţionala, unde a ocupat locul II.

A fost îndrumată activitatea cercurilor tehnico-aplicative de elevi şi s-au organizat concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi: „Prietenii Pompierilor” şi ,,Cu viaţa mea apăr viaţa!”.

În anul 2017, la nivelul inspectoratului s-au pregătit doua serie de voluntariat, un număr de 30 de persoane au parcurs cursul introductiv general, iar, în urma examenului, 21 de persoane au promovat cursul de prim-ajutor de bază.

Pe parcursul anului s-au derulat 3 campanii naţionale de informare şi sensibilizare: ,,Vreau să fiu voluntar”, – pentru cooptarea în rezolvarea situaţiilor de urgenţă a populaţiei civile, „RISC- Siguranţa nu e un joc de noroc!” – în vederea reducerii victimelor şi a numărului de incendii şi „Nu tremur la  cutremur”- pentru conştientizarea şi pregătirea populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur.

Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat împreună cu specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, zonele care s-au confruntat cu situaţii de urgenţă, întocmindu-se 62 de note de constatare şi procese verbale.

În anul 2017 unitatea noastră a fost dotată cu mijloace de intervenţie necesare bunei desfăşurări a intervenţiilor: un echipament de intervenție combinat tip Hooligan; o barcă pneumatică a 4 persoane cu rame BP 4 – Model AM 340; 4 aparate izolante prevăzute cu sisteme de alarmare PSS 5000; 10 aparate izolante prevăzute cu sisteme de alarmare PSS BG 4; 16 aparate izolante prevăzute cu sisteme de alarmare Md. ARIAC D; un echipament de testare; două autocamioane cu sisteme hidraulice de încărcare/descărcare cu cârlig; 8 corturi pânză tip P.I. – 88, 6X4 m; un container suport logistic al intervenției Tip 1 Căutare Salvare; o motopompă remorcabilă de mare capacitate Novus 600MPS, debit 12.000 l/min; 50 de lanterne pentru personalul de intervenție; materiale pentru salvare din medii ostile vieții; conuri și bandă pentru semnalizare rutieră pe timpul intervențiilor.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here