Absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Vâlcea

0

Informații privind înscrierea în evidență AJOFM Vâlcea a absolvenților promoția 2018

În data de 25 mai 2018 se încheie anul școlar pentru învățământul liceal. Începând cu 26 mai 2018 până pe data de 24.07.2018, absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţiile teritoriale ale AJOFM Vâlcea beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe gratuite de formare profesională.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistraţi la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare[1], pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

AJOFM Vâlcea atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2018 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2017 – 2018 este 25.05.2018 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat.

Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele ANOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

În perioada 26.05.2018 – 24.07.2018, absolvenții învățământului liceal trebuie să fie luați în evidența agențiilor teritoriale cu următoarele acte: carte de identitate (copie și original), certificatul/adeverința de absolvire (copie și original), adeverința medicală cu mențiunea „apt de muncă/clinic sănătos”, adeverință de la organele fiscale teritoriale, pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, în cazul în care nu se încadrează.

Dacă un absolvent se încadrează în perioada de evidenţă de 60 zile, va primi o primă de inserţie în valoare de 1500 lei în două tranşe: 750 lei la angajare şi 750 lei la un an după angajare, la cerere.

Subvenționarea locurilor de muncă

Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată, absolvenții  promoției 2018 ai unor instituții de învățământ  primesc 900 lei lunar, timp de 12 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc 900 lei lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioada de 18 luni.

În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenții pot urma o formă de pregatire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii.

Angajatorii care, după îndeplinirea celor 18 luni mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile de mai sus, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contribuțiilor asiguratorii pentru muncă. Ajutorul financiar poate fi acordat la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani.

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, pentru fiecare elev şi student, pentru o perioadă de 60 zile.

Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, pot primi lunar, la cerere, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, un stimulent financiar în valoare de 1125 lei, pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani.

Informaţii suplimentare pe site-ul AJOFM Vâlcea: www.valcea.anofm.ro

[1] Indicatorul social de referinţă, în vigoare, este de 500 lei

Ion Marius Năfliu
Director Executiv
AJOFM Vâlcea

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here