23 de noi contracte de finanțare semnate în cadrul POR 2014-2020, la nivelul regiunii SV Oltenia

0

23 de noi contracte de finanțare destinate mediului de afaceri, semnate în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prin care se solicita 13,89 milioane euro

În perioada 16-23 mai 2018,  Directorul General al ADR SV Oltenia, Doamna Marilena Bogheanu a semnat, cu reprezentanți ai beneficiarilor POR 2014-2020, 23 noi contracte de finanțare. 

În cadrul priorităţii de investiţii 3.1BSprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile- Operaţiunea B – Clădiri Publice au fost semnate patru contracte de finanțare, respectiv: 

I.

 • Reabilitare/modernizare pentru creşterea eficienţei energetice la Pavilionul Psihiatrie I şi ÎI
 • Beneficiar Consiliul Judeţean Mehedinţi

Acest contract, are o valoare totală de 2.807.640,31 lei din care finanțarea nerambursabilă este de 2.483.759,21 lei (549.844,86 euro).

 În cadrul acestui proiect se vor realiza următoarele lucrări:

 • lucrări de izolare termică a pereţilor exteriori (inclusiv planşeu peste ultimul nivel),
 • înlocuirea tâmplăriei exterioare,
 • înlocuirea instalaţiilor de iluminat şi încălzire,
 • montare pompa de căldură aer/apa şi panouri solare în scopul scăderii consumului de energie şi eficientizării energetice a construcţiei.
 • reabilitare învelitoare şi sistemul de evacuare a apelor meteorice
 • Creşterea eficienţei energetice prin reabilitarea Spitalului Municipal “Costache Nicolescu”
 • Beneficiar: Consiliul Local Drăgăşani

Acest contract, are o valoare totală de  8.544.789,96 lei din care finanțarea nerambursabilă este de 7.724.571,53 lei ( 1.710.035 euro).

În cadrul proiectului  se vor realiza următoarele lucrări:

 • reabilitarea termică, refacere învelitoare şi şarpanta,
 • consolidări, recompartimentări,
 • desfiinţare corp clădire atelier
 • construire corp
 • clădire cogenerare, instalaţii

III.

 • Creşterea eficienței energetice a Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Măciuca
 • Beneficiar: Consiliul Judeţean Vâlcea

Acest contract, are o valoare totală de  4.866.272,95  lei din care finanțarea nerambursabilă este de 3.569.615,38 lei (790.227,43 euro)

În cadrul proiectului  se vor realiza următoarele lucrări:

 • hidroizolare şi termoizolare fundaţii, hidrotermoizolare porţiune terasă, termoizolare planşeu peste subsol, termoizolare planşeu peste etaj 1, termoizolare exterioară pereţi, termoizolaţie exterioară soclu şi glafuri,
 • refacerea integrală a conductelor/coloanelor de distribuţie agent termic,
 • montarea instalaţiei de încălzire în pardoseală în locul instalaţiei degradate existente cu corpuri statice radiatoare din oţel,
 • realizarea instalaţiei şi a conductelor de recirculare a apei calde menajere, înlocuirea tâmplăriei uzate,
 • instalarea pe acoperişul clădirii, şarpanta sudică a unei baterii de panouri fotovoltaice, instalarea aparatelor inverter,
 • refacerea trotuarului de gardă şi a pantelor acestora, montarea sistemului de jgheaburi şi burlane.

Contractul a fost semnat la Râmnicu Vâlcea  de către domnul Paul Stănescu, Viceprim – Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, d-na Marilena Bogheanu – Director General ADR SV OLTENIA şi d-nul Constantin RĂDULESCU – Preşedintele UAT JUDEŢUL VÂLCEA, în calitate de beneficiar.

IV.

 • Realizarea de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii Şcolii Gimnaziale Bratovoeşti
 • Beneficiar: Consiliul Local Bratovoeşti

Acest contract, are o valoare totală de  1.210.133,69 lei din care finanțarea nerambursabilă este de 1.095.318,87 lei (242.477,39 euro)

În cadrul proiectului  se vor realiza următoarele lucrări:

 • izolarea elementelor de construcţie verticale opace în cazul pereţilor exteriori, inclusiv a pereţilor adiacenţi rosturilor deschise;
 • înlocuirea tâmplăriei aferente faţadelor cu tâmplărie lemn stratificat;
 • izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, sub podul neîncălzit, se va reface complet planşeului peste ultimul nivel;
 • izolarea termică a plăcilor pe sol : refacerea completă a straturilor existente, prevederea pe fata exterioară a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat prin bună comportare la acţiunea umidităţii;
 • intervenţiile asupra instalaţiilor de încălzire

În cadrul Axei Prioritare 2, Prioritatea de investiții 2.2– Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor au fost semnate, în perioadă mai sus menţionată, un număr de 19 contracte a căror valoare solicitată totală este de 10,6  milioane euro vizează investiții în domenii precum:

 • recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • hoteluri şi facilităţi de cazare
 • activităţi de asistenta stomatologicataierea şi rindeluirea lemnului
 • alte activităţi referitoare la sănătatea umană
 • alte activităţi de tipărire
 • fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
 • legatorie şi servicii conexe
 • fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
 • fabricarea de mobilă pentru bucătarii

Până la această dată, în cadrul POR 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost semnate 335 contracte de finanţare, în valoare nerambursabilă de aproximativ  368 milioane euro.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here