Primăria Municipiului Craiova: Modificarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte, conform Legii nr. 350/2005

0

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare privind “Modificarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local, conform Legii nr. 350/2005”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 18.07.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente atașate:

Anexe Regulament Legea 350 – Primaria Municipiului Craiova

Proiect HCL – Primaria Municipiului Craiova

Raport de avizare 28.06.2018 – Primaria Municipiului Craiova

Raport HCL -13.04.2018 – Primaria Municipiului Craiova

Regulament Legea 350 – Primaria Municipiului Craiova

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here