Scrisoare deschisă adresată Secției pentru judecători

0

Vă înaintăm alăturat o scrisoare deschisă promovată de 50 de judecători de la curți de apel, tribunale și judecătorii, pe care intenționăm să o adresăm Secției pentru judecători din cadrul CSM și prin care dorim să atragem atenția asupra pasivității manifestate în ultima perioadă cu prilejul frecventelor atacuri lansate în spațiul public împotriva magistraților și a sistemului de justiție în ansamblu, respectiv asupra reacțiilor selective exprimate de membrii Secției doar în anumite situații.

CĂTRE

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI 

Stimată doamnă președinte,

Stimați membri ai secției pentru judecători,

Subsemnații, în calitate de judecători – alegători ai membrilor Secţiei pentru judecători, ne exprimăm profunda îngrijorare faţă de activitatea publică desfășurată de dumneavoastră în exercitarea rolului constituțional de garant al independenței justiţiei, din prisma atitudinii părtinitoare şi selective ce reiese din conţinutul comunicatelor de presă emise în cursul anului 2018, raportat la situaţiile care au generat publicarea lor şi la intervalul de timp la care a fost transmis mesajul public.

Amintim faptul că singura autoritate statală care gestionează cariera magistraților este Consiliul Superior al Magistraturii, ai căror membri au obligaţia constituţională de a le apăra independenţa şi a le proteja reputaţia în cazul atacurilor mediatice îndreptate atât asupra unor magistraţi individual, cât și asupra unor categorii de magistraţi sau a sistemului de justiţie în ansamblu.

În acest sens, rapoartele MCV subliniază în mod constant importanţa întreprinderii de măsuri suplimentare în vederea furnizării unui sprijin adecvat magistraților care ajung ținta unor critici ce subminează independența justiției.

Or, în pofida intensificării în ultima perioadă a unor atacuri de o gravitate ridicată asupra magistraţilor, prin reacţiile emise, Secția pentru judecători a lăsat să se înțeleagă că mare parte dintre acestea nu impun nicio reacţie, doar în rare situaţii fiind asumată o poziţie publică.

Din seria comunicatelor privind independența justiţiei, emise în anul curent de Secţia pentru judecători, publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, fac parte următoarele:

3 mai 2018 – Comunicat privind poziția publică a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul soluției de achitare a patru judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

Cu privire la acest comunicat este de menționat faptul că nu a fost identificat în presă niciun articol care să constituie un atac la independența judecătorilor în cauză și față de care să se impună o reacție din partea Secției pentru judecători, fiind generat exclusiv de soluția de achitare a celor patru.

22 iunie 2018 – Comunicat de presă privind poziția Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii față de afirmațiile recente din spațiul public cu privire la independența justiției

Fără a conține o referire expresă la declarațiile din presă care au fost apreciate de Secția pentru judecători ca reprezentând afirmaţii grave la adresa justiției, acestea pot fi identificate ca fiind cele care fac referire la modul de soluționare a unui dosar penal privind pe inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, președintele Camerei Deputaţilor.

Este de menționat faptul că, în aceeași zi, a fost emis un comunicat de presă și din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

26 septembrie 2018 – Comunicat de presă

Fără a face referire expresă la articolele din presă care au determinat acest comunicat, încă din primul alineat se înțelege că vizează afirmaţii grave şi mesaje distorsionate, având conotații de ordin politic sau personal, îndreptate împotriva activităţii membrilor Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

2 octombrie 2018 – Comunicat de presă privind poziția Secției pentru judecători cu referire la discursul ambasadorului Hans Klemm

În conținutul acestui comunicat se arată că Secţia pentru judecători, în majoritate, exprimă îngrijorarea față de afirmațiile cu referire la activitatea Inspecţiei Judiciare.

Apreciem că, atât timp cât discursul ambasadorului Hans Klemm a vizat activitatea Inspecției Judiciare, activitate care se desfășoară atât de judecători-inspectori, cât și de procurori-inspectori, era necesar ca dezbaterea premergătoare emiterii comunicatului să se desfăşoare într-o şedinţă a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și, nicidecum, doar în cadrul Secției pentru judecători.

Având însă în vedere frecvenţa deosebit de ridicată a unor atacuri îndreptate împotriva judecătorilor, nu putem să nu constatăm că marea lor majoritate nu au determinat nicio reacţie din partea Secției pentru judecători, deși gravitatea acestora ar fi impus, în anumite situaţii, formularea unor declaraţii de apărare a independenței sistemului judiciar sau a reputaţiei magistraților.

Cu titlu de exemplu, aducem în atenția dumneavoastră un articol care a fost preluat de mai multe publicații online în data de 6 iunie 2018 și care face referire la ”lista magistraților acoperiți” (https://www.cotidianul.ro/lista-acoperitilor-din-justitie-500-de-procurori-57-de-judecatori-si-126-de-auditori), faţă de care nu a existat nicio reacție din partea Secției pentru judecători, deşi conţinutul articolului, intens mediatizat la acea perioadă, a fost de natură a induce în eroare opinia publică, impunând o reacţie promptă şi fermă în acest sens.

O altă situație care ar fi impus intervenția fermă a Secției pentru judecători – asemănător intervențiilor avute prin comunicatele identificate în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii – a constituit-o, fără echivoc, organizarea la data de 9 iunie 2018 de către Partidul Social Democrat a mitingului intitulat ”Stop abuzurilor din justiție”, în cadrul căruia discursul public a fost unul extrem de violent și denigrator la adresa magistraților români, care au fost calificați fără menajamente ”șobolani”.

Cu privire la acest atac fără precedent la adresa justiției din România este de menționat că, doar la sesizarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de către Asociația Forumul Judecătorilor din România și peste 1.500 de magistrați cu o cerere de apărare a independenței, a apărut și o reacție publică din partea Consiliului Superior al Magistraturii abia la data de 5 iulie 2018, la aproape o lună de la lansarea în spațiul public a mesajului denigrator, ca urmare a admiterii cu majoritate a acestei cereri.

Pentru titularii acestei cereri, și nu numai, a fost mai mult decât surprinzătoare solicitarea membrilor Secției pentru judecători de acordare a unui termen rezonabil pentru a lua cunoștință de atacurile exprimate la adresa justiției cu motivarea că acestea nu le sunt cunoscute deși, paradoxal, comunicatul din data de 2 octombrie 2018 pentru apărarea reputației Inspecției Judiciare a fost emis după numai o  zi de la apariția în presă a discursului ambasadorului SUA, fapt ce demonstrează că membrii secției sunt permanent la curent cu articolele din presă care vizează activitatea justiției.

Mai mult decât atât, nu poate fi ignorat nici faptul că cererea de apărare a independenței sistemului judiciar menţionată mai sus a fost admisă cu majoritate de voturi (1 vot nul și 1 vot împotrivă).

În acest context aducem în atenția dumneavoastră și faptul că, anterior adoptării Rezoluției președinților de tribunale de la Mamaia, membrii Secției pentru judecători au luat act de faptul că majoritatea președinților de tribunale prezenți au insistat asupra transparentizării votului dat de membrii consiliului cu privire la chestiuni de interes general, aspect care a fost însă ignorat ulterior.

Astfel, având în vedere că cererea de apărare a independenței sistemului judiciar a primit 1 vot nul și 1 vot împotrivă, considerăm că era mai mult decât necesar a se cunoaște opinia tuturor membrilor plenului care au votat, pentru a se exclude eventualele speculații cu privire la faptul că votul împotrivă a fost acordat chiar de către un judecător.

De asemenea, o altă situație recentă care ar fi impus o reacție de dezaprobare din partea Secției pentru judecători este aceea în care domnul avocat Aurelian Pavelescu a făcut o serie de afirmații extrem de grave la adresa magistraților români pe care, la data de 16 septembrie 2018, i-a calificat drept ”magistrați impostori”, ”derbedei”, ”imbecili”, ”ei sunt statul mafiot”, ”poliția politică a României”, ”cei mai corupți dintre toți românii”, ”bolșevici”, ”magistrați corupți”, ”haimanale”, ”cozi de topor”, ”magistrați mafioți”, ”huligani”, ”animale folosite politic”, ”bandiților”, însă şi de această dată a fost necesară formularea unei cereri de apărare a reputaţiei, pe fondul lipsei de reacţie din partea judecătorilor secției Consiliului Superior al Magistraturii.

Amintim, de asemenea, declarațiile domnului Liviu Nicolae Dragnea cu privire la Decizia Colegiului de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiţie, prin care a susținut public că ”Legea 304 nu e in vigoare peste tot, la ICCJ nu e (…) Toate instituțiile trebuie aduse în matca constituțională. Cu aceasta arhitectura bulversata abuzurile vor continua.„, faţă de care Secţia pentru judecători nu a exprimat nici de această dată o reacţie publică, lăsând să se înțeleagă că afirmaţiile exprimă un adevăr.

Este, de asemenea, revoltător şi regretabil faptul că Secția pentru judecători nu a dat niciun comunicat cu privire la afirmația exprimată în Parlamentul European de prim-ministrul României, Viorica Vasilica Dăncilă, în sensul că Peste 60% din judecători și procurori au dosare în diferite etape de analiză. Asta, oare, înseamnă independența Justiției?” sau jumătate dintre  magistrații din România au avut ani de zile dosare prin care, probabil, au fost influențați să dea soluții stabilite în afara sălii de judecată”.

Prin această conduită, Secţia pentru judecători a permis răspândirea în rândul opiniei publice a unor informaţii care necesitau lămuriri imediate și explicite din partea garantului independenței judecătorilor cu privire la modul de înregistrare și instrumentare a dosarelor penale, în vederea evitării unei interpretării publice greşite asupra activităţii organelor judiciare. 

Subliniind rolul deosebit de important al Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la apărarea independenţei justiţiei şi a reputaţiei magistraților, prin prezenta scrisoare dorim să dezaprobăm lipsa de reacţie a Secţiei pentru judecători, respectiv modul selectiv al intervenţiilor avute până în prezent, sens în care vă solicităm, în îndeplinirea rolului dvs. constituţional, să manifestaţi reacţii imediate şi ferme faţă de atacurile îndreptate împotriva magistraţilor români şi a sistemului judiciar în ansamblu, indiferent de calitatea persoanei care le lansează. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here