Proiect Comunitar implementat de Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova

0

Proiectul Comunitar „Democrație europeană pentru cetățeni informați. Evaluarea transparenței decizionale și accesului cetățenilor la informațiile publice în instituțiile publice din municipiul Craiova”

Etapa 1 – Transparența online: instituțiile publice subordonate Consiliului Local Craiova

În cadrul Etapei 1 – Transparența online de implementare a Proiectulului Comunitar „Democrație europeană pentru cetățeni informați. Evaluarea transparenței decizionale și accesului cetățenilor la informațiile publice în instituțiile publice din municipiul Craiova”, Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova a efectuat un studiu cu privire la transparența online a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Craiova.

Cercetarea noastră, realizată în perioada 21 ianuarie – 23 ianuarie 2019, a avut ca obiectiv principal identificarea gradului de transparență online la nivelul instituțiilor și societăților comerciale subordonate Consiliului Local Craiova.

Instituțiile monitorizate sunt următoarele:
1. Primăria Craiova,
2. Direcția de Asistență Socială Craiova,
3. Compania de Apă ”Oltenia” SA Craiova,
4. SC „Termocraiova” SRL Craiova,
5. R.A.A.D.P.F.L. Craiova,
6. RAT SRL Craiova,
7. SC „Piețe și târguri Craiova” SRL,
8. SC „Salubritate Craiova” SRL,
9. Căminul pentru PersoaneVârstnice Craiova,
10. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale și Creșe din Municipiul
Craiova,
11. Filarmonica „Oltenia” Craiova,
12. Opera Română Craiova,
13. Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova,
14. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova,
15. Sport Club Municipial Craiova,
16. Poliția Locală a Municipiului Craiova.

Gradul de transparență online la nivelul instituțiilor și societăților comerciale subordonate Consiliului Local Craiva a fost evaluat din perspectiva următoarelor prevederi legale:
– H.G. nr. 123 / 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public cu modificările aprobate prin H.G. nr. 478 din 6 iulie 2016.
– Legea Nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
– Legea-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.

În sinteză, situația aplicării acestor legi la nivelul instituțiilor și societăților comerciale subordinate Consiliului Local Craiova și finanțate de la bugetul public, est eurmătoarea:
– Număr de instituții monitorizate care au publicat pe site Buletinul informativ anual cu informaţii de interes public comunicate din oficiu (conform Legea 544/2001 și normele de aplicare): zero din 16 instituții monitorizate.
– Număr de instituții monitorizate care au publicat pe site Declarațiile de interese și de avere ale membrilor conducerii instituției (conform Legea 176/2010 cu completarea Legii nr. 144/2007 și a altor acte normative): 10 instituții + 1 instituție cu declarațiile neactualizate.
– Număr de instituții monitorizate care au publicat pe site salariile nete din instituție aferente posturilor din organigramă (conform Legea-Cadru 153/2017 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice): 7 din 16 instituții monitorizate.
– Număr de instituții monitorizate care au publicat pe site Raportul anual privind transparența decizională (conform Legea 52/2003): 1 din 16 instituții monitorizate.
– Număr de instituții monitorizate care au publicat pe site Raportul anual de evaluare a aplicării Legii 544/2001(conform Legea 544/2001): 3 din 16 instituții monitorizate.
– Număr de instituții monitorizate care au publicat pe site Raportul periodic (anual) de activitate (conform Legea 544/2001): 3 din 16 instituții monitorizate.

Detaliile privind monitorizarea noastră se pot studia în tabelul anexat prezentului comunicat de presă. Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova constată că transparența on-line a Primăriei Craiova și instituțiilor subordonate este una mediocră și care afectează dreptul cetățenilor de a se informa corect și în timp util cu privire la modul în care funcționează, din bani publici, aceste instituții.

Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova reamintește cetățenilor și membrilor societății civile din orașul Craiova, precum și Primarului Craiovei, membrilor Consiliului Local Craiova, funcționarilor publici și salariaților din Primăria Craiova și instituțiile subordonate că lipsa de transparență este primul semn al existenței unei situații de risc cu privire la fapte de corupție în administrarea banilor publici.

Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova face apel la Primăria Craiova să acționeze urgent pentru remedierea acestei situații în spiritul respectării legislației cu privire la transparența funcționării instituțiilor publice și finanțate de la bugetul public.

Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova își rezervă dreptul de a acționa în instanță, în contencios administrativ și/sau pe cale civilă și penală, reprezentanții Primăriei Craiova și instituțiilor subordonate, în situația în care aceștia nu vor acționa urgent, la nivelul instituțiilor pe care le conduc, pentru respectarea legislației cu privire la transparența funcționării instituțiilor publice și finanțate de la bugetul public.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here