Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare a primit aprobarea Guvernului

0

Vineri, 15 februarie 2019, Guvernul a aprobat un Memorandum cu privire la încadrarea schemei de minimis privind “Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare” în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

Executivul asigură, astfel, toate resursele bugetare necesare pentru schema de ajutor de minimis de până la 200.000 de euro pentru finanţarea investiţiilor în modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare din România, care va fi operaţionalizată prin hotarâre de guvern.

Măsura va contribui la dezvoltarea sectorului turistic balnear, precum și la valorificarea potenţialului balnear şi identificarea mijloacelor de promovare a factorilor naturali de cură utilizaţi în staţiunile balneare.

Schema de minimis constă în acordarea unui ajutor nerambursabil, respectiv grant, în proporţie de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile şi se acordă până la maximum 200.000 euro, pentru cheltuielile ce vizează activităţi economice.

Schema va fi implementată din acest an și se va derula până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire, în raport cu reglementările europene. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2019-2021. Guvernul estimează un număr mediu anual de circa 100 de societăți beneficiare.

Bugetul alocat schemei de minimis este de 130 milioane de euro anual.  În proiectul de buget pentru anul 2019, pentru această măsură, s-au propus credite de angajament de 400 milioane lei şi credite bugetare de 80 milioane lei.

******************

Prezenta schemă de ajutor de minimis se instituie prin hotărâre de Guvern. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este iniţiatorul, furnizorul și administratorul schemei de minimis.

Costurile eligibile pentru acordarea ajutorului

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

  1. a) construcţia, extinderea şi reabilitarea de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear, pe care respectivele societăţi comerciale le deţin;
  2. b) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare, în condiţiile legii;
  3. c) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medical specific tratamentelor balneare;
  4. d) achiziţia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusive în scopuri turistice;
  5. e) realizarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;
  6. f) alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;
  7. g) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA şi a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum şi cheltuieli pentru locurile de muncă nou create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here