Unde se eliberează certificatele de cazier judiciar în județul Olt – două ghișee noi la Piatra Olt și Potcoava

0
imagine - ARHIVĂ

Începând cu 1 august 2019, la nivelul Inspectoratul de Poliție Județean Olt vor funcționa două ghișee pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, în orașele Piatra Olt și Potcoava, poliția putând elibera certificate de cazier judiciar în toate municipiile și orașele din județul Olt. 

De la data de 1 august 2019, Inspectoratul de Poliție al Județului Olt va deschide două ghișee noi pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, care vor funcționa de luni până vineri, între orele 09.00-11.00, în sediile polițiilor orășenești Piatra Olt și Potcoava.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt funcționează opt ghișee pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoane fizice și juridice, câte unul în fiecare municipiu și oraș din județ, având următorul program:

 • Sediul IPJ OLT – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Luni, Marţi, Miercuri, Joi – 08.30 – 12.00 / 13.30 – 15.00

Vineri – 08.30 – 12.00 / 13.00 – 14.00

 • Poliţia Municipiului CARACAL

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri – 08.30 – 11.30

 • Poliţia Orașului BALȘ

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri – 09.00 – 11.00

 • Poliţia Oraşului CORABIA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri – 09.00 – 11.00

 • Poliţia Oraşului DRĂGĂNEȘTI OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri – 09.00 – 11.00

 • Poliţia Oraşului PIATRA OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri – 09.00 – 11.00

 • Poliţia Oraşului POTCOAVA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri – 09.00 – 11.00

 • Poliţia Oraşului SCORNICEȘTI

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri – 09.00 – 11.00

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar însoţită de:

 • actul de identitate aflat în termen de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă);

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

Acte necesare

 • cererea tip completată;
 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestora.

Acte necesare

 • cererea tip completată;
 • actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;
 • certificatul de naștere al minorului, în copie și original;

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit:

Acte necesare

 • cererea tip completată;
 • actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
 • copie act identitate titular certificat;
 • procura autentificată, în original și copie. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoţită de:

Acte necesare

 • cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată;
 • dovada calității de persoană juridică;
 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
 • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here