MAE: România și Bulgaria celebrează 140 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice

0

România și Bulgaria împărtășesc o istorie îndelungată, legăturile dintre cele două popoare fiind profunde și durabile. În prezent, relația dintre cele două state este caracterizată de o cooperare consolidată, bazată pe încredere reciprocă și respect, pe calea comună în cadrul Uniunii Europene și NATO, împreună cu prietenia și solidaritatea care leagă cele două popoare.

În ultimii ani, cele două țări au construit un parteneriat solid, bazat pe principiile relațiilor de bună vecinătate, valorilor europene și euro-atlantice comune și intereselor reciproce.

Dialogul politic dintre cele două state s-a dovedit dinamic și eficient, ilustrat de contactele la nivel înalt (președinte, București – 2017 și Ruse – 2018, și de guvern – sesiunile Consiliului de cooperare la nivel înalt de la Varna – 2017 și București – 2019). Declaraţia politică andosată de cele două guverne cu ocazia celei de a cincea sesiuni a Consiliului de cooperare la nivel înalt detaliază sectoarele de cooperare şi trasează cadrul de acţiune viitoare pentru întărirea cooperării între cele două ţări, în plan bilateral, regional, european și internațional.

Cooperarea pe teme sectoriale s-a dezvoltat constant în ultimii ani și continuă să se extindă. Sporirea conectivității prin intermediul coridoarelor de transport, al legăturilor energetice, precum și valorificarea potențialului Dunării, coridor european de transport, rămân priorități pentru România și Bulgaria.

Dinamica schimburilor comerciale dintre țările noastre a cunoscut un real succes în ultimii ani, depășind 4 miliarde de euro în 2018. Un alt factor pozitiv al cooperării noastre îl reprezintă numărul turiștilor români care vizitează Bulgaria, respectiv bulgari care vizitează România care a crescut constant.

Faptul că Bulgaria (în 2018) și România (în 2019) au exercitat cu succes Președinția Consiliului Uniunii Europene a demonstrat nu numai că suntem parteneri de esențiali în cadrul UE, ci și că există un potențial important pentru cooperarea bilaterală în domeniul afacerilor europene, unde interesele noastre sunt convergente. Astfel, Marea Neagră, Balcanii de Vest, viitorul Europei și digitalizarea au fost priorități urmărite de ambele președinții.

Țările noastre cooperează strâns și în cadrul NATO. Vom continua să acționăm în vederea implementării depline a deciziilor aliate, în scopul asigurării securității și stabilității în regiunea Mării Negre și la nivel euro-atlantic.

Cele două țări și popoare împărtășesc numeroase legături culturale care se bazează pe o istorie îndelungată. Faptul că anul acesta Plovdiv deține titlul de capitală europeană a culturii, iar în 2021 Timișoara îi va urma, reprezintă un catalizator pentru consolidarea legăturilor noastre culturale comune.

La 21 iulie (stil vechi)/2 august 1879 (stil nou) Alexandru Sturdza a fost numit agent și consul general al României la Sofia, pentru care partea bulgară și-a dat agrementul la 28 iulie/ 9 august 1879.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here