Proiectul CLAY – Interreg Europe

0

De la exemplele de bune practici la planurile de acțiune

Reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, partener în cadrul proiectului CLAY (Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs – Sprijin trans-sectorial pentru IMM-urile inovative și competitive ce activează în domeniul ceramicii artistice), au participat la cea de-a patra întâlnire transnaționă a proiectului care a avut loc în orașele Caldas da Rainha, Coimbra și Aveiro (Portugalia), în perioada 19-20 februarie 2020.

Partenerii (din Italia, Finlanda, Franța, Portugalia, România și Spania) au analizat situația sectorului ceramic din Portugalia, beneficiind de sprijinul partenerului portughez CTCV – Centrul Tehnologic pentru Ceramică și Sticlă și al Asociației Orașelor și Satelor Ceramice din Portugalia (AptCVC).

Prima zi a întâlnirii transnaționale s-a desfășurat în cadrul renumitei școli de artă ceramică și politehnică ESAD. CR (https://www.ipleiria.pt/esadcr/en/). Partenerii, dar și actorii interesați au susținut prezentări despre ceramica portugheză, metodologii inovatoare și rezultate în domeniul formării, cercetării și dezvoltării, despre noi start-up-uri și ateliere.

Sesiunea s-a încheiat cu o masă rotundă, discuțiile focusându-se pe noi modalități de a atrage tineri în domeniul ceramicii, datorită unei legături strânse între tradiție și inovație.

Întâlnirea a inclus vizite de studiu pentru a înțelege sectorul ceramicii din Regiunea Centrală din Portugalia, cu accent pe:

– Braz Gil Studio – Fabrică de porțelan – BrazGil Studio este o fabrică de familie, care pune accent pe identitatea de sine în ceea ce privește abordarea artistică a temelor istorice și a culturii portugheze – https://brazgil.pt/
– Perpétua, Pereira & Almeida, Lda – Piatra de temelie a “S. Bernardo”, a fost întotdeauna și continuă să fie creativitate, inovație și design combinate cu cercetarea și dezvoltarea produselor – https://ppa-sbernardo.com/

În cea de-a doua zi a întâlnirii transnaționale, partenerii proiectului și actorii interesați s-au concentrat pe înțelegerea modului în care bunele practici pot fi un instrument util pentru a modifica și implementa un obiectiv politic, cu scopul de a răspunde nevoilor evidențiate: partenerii trebuie să realizeze o analiză a politicilor, la nivel regional, și ulterior să abordeze exemplele de bune practici prezentate la nivelul proiectului, pentru a le transfera în regiunile lor pe acelea care se pretează.

A doua parte a zilei a fost dedicată unei vizite de studiu la sediul partenerului gazdă, CTCV, și la fabrica de porțelan, Vista Alegre Atlantis – VAA (https://vistaalegre.com/eu/).

În următoarea perioadă, partenerii din cadrul proiectului vor organiza evenimente de comunicare și vor selecta exemplele de bune practici pe care le vor utiliza pentru a pune în aplicare un plan de acțiune care va conduce la implementarea unei politici în favoarea artei și a meșteșugului din domeniul ceramicii artistice.

Următoarea întâlnire din cadrul proiectului va avea loc în Horezu (România), în acest an, unde partenerii vor prezenta exemplele de bune practici selectate, care vor conduce la îmbunătățirea politicilor regionale.

Mai multe despre proiectul CLAY

CLAY își propune să sprijine sectorul ceramicii prin prioritizarea noilor tehnologii, consolidarea brandurilor și dezvoltarea de noi servicii, pentru a menține avantajul competitiv și pentru a face față provocării globalizării. Schimbul interregional va ajuta partenerii CLAY să îmbunătățească programele regionale și instrumentele politice care pot consolida tradiția și pot stimula inovarea în sectorul ceramicii artistice.

Proiectul CLAY reunește 5 regiuni care au atât tradiții ceramice importante, cât și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare și utilizează schimbul interregional pentru a identifica soluții în ceea ce privește provocarea de a asocia tradiția cu inovarea, prin îmbunătățirea programelor regionale de inovare.

Proiectul CLAY este implementat de 6 parteneri:

● Regiunea Umbria / Guvernul Regional din Umbria (partenerul lider – Italia);
● AEuCC – Grupul European de Cooperare Teritorială a Orașelor Ceramice (partener consultativ, cu sediul legal în Spania și cu sucursale în Italia);
● ADR Sud-Vest Oltenia – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (România);
● Consiliul Regional Ostrobotnia de Sud (Finlanda);
● TCV: Centrul Tehnologic pentru Ceramică și Sticlă (Portugalia);
● Asociația pentru dezvoltarea și promovarea Centrului European de Ceramică (Franța).

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here