Agenția Națională pentru Achiziții Publice a lansat în consultare publică un GHID privind procedurile de atribuire

0

ANAP lansează în consultare publică un nou instrument de lucru – Ghidul privind gestionarea de către autoritățile/entitățile contractante a solicitărilor de clarificări și a răspunsurilor asociate acestora în cadrul procedurilor de atribuire, abordând de această dată o temă de interes general, cea a interacțiunii dintre autoritățile contractante și operatorii economici interesați de participarea la procedurile de atribuire în curs.

Conținutul acestui document are un caracter general și cuprinde îndrumări de bună practică privind formularea solicitărilor de clarificări cât și a răspunsurilor asociate acestora, din perspectiva ambelor categorii de actori implicați: autorități/entități contractante și operatori economici.

Ghidul poate suporta modificări și completări bazate pe cazuri practice des întâlnite/jurisprudență, urmând ca informațiile să fie periodic supuse actualizării.

Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de e-mail: grup.dcms@anap.gov.ro până la data de 15 mai 2020.

Ghidul privind gestionarea de către autoritățile – entitățile contractante a solicitărilor de clarificări și a răspunsurilor asociate acestora în cadrul procedurilor de atribuire este disponibil aici: DRAFT

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here