UAT Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”

0

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului ”Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic “General Magheru”” cod SMIS 127969, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Priorității de investiții 4.4 “Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”.

În data de 15 aprilie 2020 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 7.399.908,12 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 7.181.937,96 lei, iar contribuția din FEDR este 6.229.231,91 lei și valoarea contribuției din bugetul național este 952.706,05 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, din 01.05.2018 până în data de 30.04.2022.     

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Proiectul are ca obiectiv specific “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”. Ideea de proiect se încadreaza în investițiile prevăzute la OS 4.5 care vizeaza învățământul profesional și tehnic unde pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice și școli profesionale).

Lucrările de intervenție propuse asupra clădirilor sunt necesare pentru a crea elevilor și cadrelor didactice un mediu educational care să le ofere confortul minim, siguranța și să le permita desfășurarea unui proces instructiv – educativ eficient.

De asemenea, pentru atingerea Obiectivului specific proiectul a avut în vedere realizarea unor tipuri de activități care contribuie la creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Conform unor analize socio-economice se presupune că există o strânsa legătură între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional, ceea ce se urmărește și urma implementării acestui proiect.

Principalele categorii de lucrări propuse:

– Lucrări de anvelopare termică,

– Lucrări de reabilitare si modernizare a instalațiilor existente (electrice, sanitare interioare, termice),

– Lucrări de energie electrică alternativă și încălzire alternativă,

– Lucrări de reabilitare și modernizare clădiri din care amintim:

  • Refacerea tencuielilor degradate, la pereți si tavane,
  • Reabilitarea holurilor și subsolului tehnic,
  • În zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua cămășuiri locale cu plasă sudată

– Extinderea sălii de sport.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here