Dolj: Acţiune de informare şi prevenire desfăşurată de poliţişti în spații comerciale

0
Dolj Acţiune de informare şi prevenire desfăşurată de poliţişti în spații comerciale

Miercuri, 30 decembrie 2020, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Secției 4 Poliție Craiova, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean”Mihai Bravul” Dolj au desfășurat, în Piața Centrală din Craiova, o activitate informativ-preventivă având drept scop conștientizarea de către populație a riscurilor la care se expune prin folosirea articolelor pirotehnice ilegale și consecințele nerespectării prevederilor în domeniu.

Cu această ocazie, în cadrul acțiunii au fost purtate  discuții referitoare la restricțiile în domeniul de referință, acestea fiind:

 • articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1 (de exemplu: steluțe; lumânari scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliți) pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta peste 16 ani, iar cele din categoriile articolelor pirotehnice 2, 3 și 4, precum și a celor din categoriile articolelor pirotehnice de scenă (T1 și T2) și P2 sunt interzise în ceea ce privește deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg.
 • articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
 • persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.

SE INTERZICE folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiții:

 • Între orele 24.00 – 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;
 • La o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;
 • La o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
 • La o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 • În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
 • Pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;
 • La o distanță mai mică de 500 m de păduri.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

 • Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept;
 • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele care nu au împlinit varsta de 18 ani;
 • Comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate de către pirotehnicieni.

CONTRAVENȚII

 • Contravențiile sunt prevăzute de art.38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu moficările ulterioare.
 • Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here