Primăria Horezu: Consultare publică pe tema impozitelor și taxelor locale pentru 2022

0

Astăzi, 3 noiembrie 2021, Primăria orașului Horezu, anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: Hotărâre cu privire a stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării şi adoptării de către Consiliul local Horezu, după 30 de zile de la publicarea acestui anunţ.

Până la data de 10 decembrie 2021 orele 14,00, persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de act normativ, prin următoarele forme de comunicare; prin poştă la adresa: Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail : primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact: Ogrezeanu Daniela – Consilier Relaţii cu publicul şi comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 16.00. 

Documentația  poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la www.orasul-horezu.ro, Secțiunea „Ultimele noutăți (Știri)” și  Secțiunea „Informații de interes public”, linkul „Buletinul informativ – Legea nr. 544/2001” sau  la sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr.7,birou Impozite si taxe locale, persoană de contact; domnișoara Badea Daniela – Șef birou, tel. 0250.860.190.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției, persoană de contact: Ogrezeanu Daniela, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro, fax: 0250.860.481, tel. 0250.860.190.

Materialele transmise de cei interesați vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2022”. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, www.orasul-horezu.ro,  la Secțiunea „Informații de interes public”, linkul „Buletinul informativ – Legea nr. 544/2001” Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeași secțiune.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o entitate legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 15 decembrie 2021, orele 14,00.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0260.860.190, e-mail: primaria@orașul-horezu.ro,  persoană de contact: domnișoara Badea Daniela – Șef  birou Impozite si Taxe Locale.

La prezentul anunț, anexăm următoarele documente:

  • Referat 23142 din 03.11.2021 pentru adoptarea hotărârii privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;
  • Raport de specialitate nr. 23141/03.11.2021 întocmit de Șef birou Impozite și taxe locale, , domnișoara Badea Daniela;
  • Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;
  • Anexele; nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7 la Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022.
Primar,
SĂRDĂRESCU NICOLAE

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here