ISU “Drobeta” recrutează candidaţi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu”- Boldeşti

0

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi recrutează candidaţi în vederea participării la concursul organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu”- Boldeşti, sesiunea octombrie-decembrie 2022.

Pentru pompieri au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă (două alocate candidaţilor de etnie romă), iar 25 de subofițeri administrativi.

Tinerii care îşi doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă au şansa de a se înscrie la concurs până la data de 04 noiembrie 2022 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică).

Candidații trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, să fie absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, media generală obținută la purtare (în liceu) să nu fie mai mică de 9, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Totodată, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică și să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Pentru a participa la concursul de admitere, tinerii trebuie să fie declarați “apt” la evaluarea psihologică, care se va realiza până la data de 11 noiembrie 2022.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi constă în susţinerea a două probe: evaluarea performanțelor fizice prin parcurgerea unui traseu practic-aplicativ, organizată în perioada 23 – 29 noiembrie 2022, respectiv verificarea cunoştinţelor, ce va avea loc în data de 10 decembrie 2022.

Proba de verificare a cunoștințelor constă în susţinerea unui test grilă la disciplina – matematică.

Cererea – tip  de înscriere și consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se descarcă de pe site-ul inspectoratului http://www.isumehedinti.ro/ – secțiunea CARIERA, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unităţii noastre resurseumane@isumehedinti.ro (pentru candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Mehedinţi), până la data de 04 noiembrie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii trebuie să depună documentele solicitate până la data de 17 noiembrie 2022 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Drobeta” al județului Mehedinți, situat pe strada Portului nr. 2 din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Detalii suplimentare privind desfăşurarea admiterii (condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia) pot fi consultate accesând site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Drobeta” al Judeţului Mehedinţi – www.isumehedinti.ro – secțiunea CARIERA și site-ul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti  – www.scoaladepompieri.ro sau la tel: 0252/311212, interior 27101 – Serviciul Resurse Umane.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here