Apel UE pentru Ucraina, pentru Republica Moldova și pentru securitatea alimentară

0

Declarație comună UE: 1 miliard de euro mobilizat pentru culoarele de solidaritate în vederea sporirii securității alimentare la nivel mondial și a asigurării unor resurse vitale pentru economia Ucrainei

Uniunea Europeană, în numele Comisiei Europene, Cehiei, Poloniei, României, Slovaciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Grupului Băncii Mondiale

Ca parte a răspunsului Uniunii Europene la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia Europeană și statele membre ale UE din vecinătate au instituit, la 12 mai 2022, culoarele de solidaritate UE-Ucraina. Culoarele de solidaritate sunt coridoare esențiale pentru exporturile agricole ale Ucrainei, precum și pentru exportul și importul de alte mărfuri.

Fiind unul dintre cei mai mari producători de cereale din lume, Ucraina furniza în mod normal aproximativ 45 de milioane de tone de cereale pe piața mondială în fiecare an. Cu toate acestea, în războiul său brutal împotriva Ucrainei, Rusia vizează în mod deliberat producția și exporturile agricole, blocând tranzitul în condiții de siguranță către și dinspre porturile ucrainene de la Marea Neagră și constituind stocuri în silozuri de cereale. Acest lucru a determinat creșterea prețurilor la cereale la nivel mondial, a creat insecuritate alimentară la nivel global și a pus în pericol mijloacele de subzistență a milioane de oameni care depind de cerealele respective.

De la crearea culoarelor de solidaritate, au fost exportate peste 15 milioane de tone de produse agricole ucrainene (cereale, semințe oleaginoase și produse conexe), pe cale rutieră, feroviară și prin porturile Mării Negre și ale Dunării. În plus, începând cu luna august, Inițiativa cerealelor de la Marea Neagră a contribuit la relansarea transporturilor de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagră, reducând astfel în continuare prețurile la alimente la nivel mondial.

Împreună, aceste inițiative au permis exportul a aproximativ 25 de milioane de tone de cereale, semințe oleaginoase și produse conexe ucrainene între luna mai și sfârșitul lunii octombrie către piețele mondiale, inclusiv către țările care au cea mai mare nevoie de acestea.

Culoarele de solidaritate sunt în prezent singura opțiune pentru exportul tuturor celorlalte mărfuri ucrainene neagricole către restul lumii și pentru importul tuturor mărfurilor de care Ucraina are nevoie, cum ar fi combustibilul și asistența umanitară. Ca atare, culoarele de solidaritate au devenit resursa vitală a economiei Ucrainei, aducând venituri atât de necesare fermierilor și întreprinderilor ucrainene, în valoare de peste 15 miliarde EUR.

Uniunea Europeană a colaborat cu statele membre, cu Ucraina și Republica Moldova, cu parteneri și companii internaționale, precum și cu operatori de transport pentru a îmbunătăți funcționarea culoarelor de solidaritate. Ca state membre ale UE aflate în vecinătate, Polonia, România, Slovacia și Ungaria au făcut eforturi și investiții enorme pentru a facilita aceste rute comerciale.

Culoarele de solidaritate au devenit o legătură indispensabilă pentru aprofundarea relațiilor cu Ucraina și Republica Moldova și sunt esențiale pentru stabilirea unei conectivități mai stabile cu UE în perspectiva viitoarei aderări. Acestea aduc Ucraina și Republica Moldova mai aproape de piața unică a UE, menținând totodată ambele țări conectate la restul lumii.

Totuși, culoarele de solidaritate își ating limitele de capacitate, blocajele persistă, iar costurile logistice sunt ridicate. Pentru a susține și a spori în continuare capacitatea culoarelor de solidaritate, am mobilizat investiții semnificative prin intermediul diferitelor programe existente la nivelul UE și la nivel național. Facilitarea administrativă și operațională trebuie să continue, inclusiv în ceea ce privește simplificarea procedurilor de trecere a frontierei, și este nevoie de mai multe fonduri.

Comisia Europeană va aloca de urgență granturi în valoare de 250 de milioane EUR pentru a consolida culoarele de solidaritate. Pe termen scurt, vom sprijini îmbunătățiri rapide, în special în ceea ce privește echipamentele mobile, pentru a reduce timpii de așteptare și pentru a ameliora circulația prin punctele de trecere a frontierei și căile de acces ale acestora. Pe termen mediu, mobilizăm Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) și 50 de milioane EUR pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurii necesare în scopul de a spori și mai mult capacitatea culoarelor de solidaritate.

Colaborând cu instituții financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială, dorim să asigurăm lichidități pentru operatori, precum și finanțarea reparațiilor și creșteri ale capacității. În special,

Banca Europeană de Investiții intenționează să investească până la sfârșitul anului 2023 până la 300 de milioane EUR în proiecte care răspund obiectivelor culoarelor de solidaritate. Aceasta se adaugă activității deja anunțate și finanțate [1] în Ucraina, din care o parte semnificativă este dedicată modernizărilor rutiere și feroviare. În plus, Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană pun la dispoziție expertiza tehnică a Jaspers (Asistență comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene) pentru identificarea și pregătirea proiectelor de transport transfrontaliere care urmează să fie finanțate în cadrul MIE și care pot atrage o potențială cofinanțare din partea BEI.

Pe baza activității desfășurate timp de mai multe luni pe teren cu Comisia Europeană și cu toate părțile interesate relevante, în perioada 2022-2023 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare intenționează să investească în favoarea culoarelor de solidaritate 300 de milioane EUR, din care o parte va fi destinată proiectelor deja identificate și în curs de aprobare.

Pe lângă modelarea transporturilor regionale, evaluarea rapidă a daunelor pentru a identifica investițiile prioritare în materie de reparații și redresare, precum și activitatea în curs privind comerțul și logistica, Grupul Băncii Mondiale pregătește un proiect de urgență pentru a efectua reparații ale infrastructurii feroviare și rutiere deteriorate de război, urmând ca în 2023 să fie plătite până la 100 de milioane USD.

Reabilitarea infrastructurii feroviare și a logisticii multimodale din România și Republica Moldova la frontierele cu Ucraina face obiectul dezbaterii pentru a susține exporturile și importurile critice ale Ucrainei și pentru a pune bazele reconstrucției.

De asemenea, facem apel la partenerii noștri internaționali să ofere sprijin financiar suplimentar în favoarea acestor acțiuni, care sunt esențiale pentru Ucraina, pentru Republica Moldova și pentru securitatea alimentară la nivel mondial.

Comisia Europeană

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here