Împădurirea terenurilor degradate, a fos un subiect dezbătut astăzi la Prefectura județului Vâlcea

0

Prefectul Radu Renga s-a întâlnit joi, 19 ianuarie 2017, cu reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Vâlcea, ai Direcției Silvice Vâlcea, precum și ai Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea.

Împădurirea terenurilor degradate a fost principalul subiect dezbătut, având în vedere faptul că fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația, conform Legii nr. 100/2010, de a identifica, delimita și constitui perimetrele de ameliorare.

În cadrul ședinței, desfășurată la sediul Instituției Prefectului- județul Vâlcea, s-a subliniat faptul că pentru împădurirea terenurilor degradate, procedeele pe care acest proces le presupune se realizează de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a ținut să aducă la cunoștința celor prezenți că Ministerul Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator tehnic al acțiunilor de împădurire a terenurilor degradate finanțează de la bugetul de stat și din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică întocmirea documentațiilor tehnic-economice, lucrările de împădurire și de întreținere a terenurilor degradate, precum și paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv.

La finalul ședinței, prefectul Radu Renga a menționat că proprietarii care au terenuri în perimetrul de ameliorare își păstrează dreptul de proprietate atât în timpul, cât și după efectuarea lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnico-economice legal aprobate.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here