SISTEM CĂLIMĂNEȘTI: Parteneriat pentru servicii integrate de sănătate, trai, educaţie şi muncă

0

Scopul programului este reducerea numărului de comunităţi marginalizate în care există populație aparținând minorităţii rome (acele comunităţi în care populația aparținând minorităţii romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate. Activităţile se vor desfăşura în comunitatea Jiblea Veche din oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea.

Parteneriatul este alcătuit din 3 instituţii ce activează în domenii ce acoperă ariile de implementare ale proiectului. Solicitantul – ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI are rol de coordonare la nivelul local.

ASOCIAŢIA SCIENTIA NEMUS este singura instituţie privată din parteneriat şi activează în domeniul dezvoltării resurselor umane, prin furnizarea de programe destinate creşterii nivelului de calificare al populaţiei şi prin furnizarea de servicii de consiliere pentru tineri şi adulţi.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞERBAN VODA CANTACUZINO din Călimănești, este instituţie de învăţământ cu tradiţie şi cu rezultate deosebite în rândul elevilor.

Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti, din judeţul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, cu precădere din rândul populaţiei de etnie romă, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinere a dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătăţire a condiţiilor de locuit, combatere a discriminării şi promovării multiculturalismului.

Acest obiectiv general se traduce în beneficii reale şi vizibile pe termen lung pentru cele 600 de persoane care alcătuiesc grupul ţintă al proiectului.

60 de preşcolari şi 180 de elevi aflaţi în risc de abandon şcolar vor fi asistaţi atât financiar, cât şi prin activităţi specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educaţie şi la îmbunătăţirea competentelor de bază ale acestora.

Prin participarea acestora la activităţi educaţionale, 60 de preşcolari şi 180 de şcolari supuşi riscului de abandon şcolar vor depăşi dezinteresul faţă de şcoală şi vor avea o mai bună participare la activităţile educative obligatorii.

Un număr de 200 de persoane neocupate profesional vor dobândi informaţii cu privire la dinamica pieţei muncii şi la cerinţele actuale ale angajatorilor din regiune, îşi vor dezvolta abilităţi esenţiale în procesul de căutare a unui loc de muncă şi vor fi implicate în programe de formare profesională continuă aliniate la cerinţele pieţei muncii din regiune.

 

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here