Partidul Neamul Românesc își exprimă public adeziunea totală faţă de valorile şi practicile Uniunii Europene

0

Numai nişte nostalgici fără profunzimea cugetării mai pot crede că în drumul nostru euro-atlantic mai poate fi vorba de vreo întoarcere a armelor. Opţiunile pentru democraţia occidentală nu sunt, neapărat, repercusiuni al „experimentului” semicentenar al regimului de tip sovietic, al internaţionalismului de inspiraţie moscovită, sau al ceauşismului diletant, ci rodul analizelor lucide şi peremptorii ale căilor de urmat pentru progres, propăşire, trai decent şi solidaritate partenerială în arhitectura continentală, în evoluţia mondială a forţelor binelui planetar.

În siajul acestor realităţi indubitabile, Consiliul membrilor fondatori al Partidului Neamul Românesc, în unanimitate, a hotărât să-şi exprime public, adeziunea totală faţă de valorile şi practicile Uniunii Europene, convinşi că numai în interiorul unităţii de voinţă şi praxis comunitare, Neamul Românesc poate să-şi regăsească statutul şi garanţia devenirii naţionale în context european, apartenenţa ţării cu drepturi depline la instituţiile UE şi integrarea statului de drept din spaţiul carpato-danubiano-pontic la acest factor coeziv al naţiunilor unite şi conduse de aceleaşi interese ale păcii, libertăţii şi demnităţii.

Noi, punem revigorarea patriotismului în spaţiul istoric naţional mai presus de orice, dar suntem conştienţi că acest fapt poate da roade pentru Neamul Românesc decât în comportament solidar şi armonic cu Uniunea Europeană şi instituţiile sale, în rezonanţă empatică permanentă cu ţările occidentale continentale şi transatlantice.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

În numele Fondatorilor Naționali,
Purtător de cuvânt al Partidului Neamul Românesc
General de Brigadă (r) Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae ROTARU – Vicepreşedinte

 

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here