IFOAM EU analizează evoluțiile majore la nivel european privind impactul pandemiei COVID-19 asupra sectorului organic

0

IFOAM EU urmărește constant evoluția agriculturii organice, pe baza documentelor publicate la nivel european. Asociația INTER-BIO, în calitate de membră IFOAM EU, se informează, dezbate împreună cu membri săi și susține toate demersurile europene care au ca scop dezvoltarea sectorului organic.

Recent, Comisia Europeană a făcut public noul Cadru financiar multianual 2021-2024, care poartă numele de Next Generation EU (Următoarea Generație a Uniunii Europene). Prin acest document, UE alocă fonduri  în valoare de 750 de bilioane de euro pentru sectorul organic și pentru dezvoltarea unei Europe mai rezistente și mai digitale. Se vor aloca fonduri de 15 bilioane de euro, sub formă de ajutor pentru Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală, cu scopul de a sprijini dezvoltarea acestor zone, în contextul pandemiei.

Alte două documente foarte importante ale Comisiei Europene care vizează agricultura ecologică sunt: Strategia de Biodiversitate și Strategia Farm to Fork (Din fermă la furculiță). Ambele documente sunt aliniate la Green Deal (Acordul Verde European) și conțin un plan de acțiuni și angajamente pentru a stopa pierderea biodiversității în Europa și în întreaga lume și a transforma sistemele alimentare în standarde globale pentru sustenabilitate competitivă, protecția sănătății umane și planetare și vizează  mijloacele de trai ale tuturor actorilor din lanțul valoric alimentar. Toate aceste acțiuni propuse la nivel european vin să întărească ideea că un sistem alimentar funcțional poate să reducă vulnerabilitatea statelor membre în fața unor dezastre precum Covid 19.

Asociația INTER-BIO are convingerea că, eforturile depuse la nivel european pentru creșterea sistemului agricol organic și tranformarea sistemului alimentar într-unul mai sigur, vor avea efecte benefice pe termen lung, atât pentru mediu cât și pentru redresarea economică în urma pandemiei. Viitorul aparține sistemelelor de certificare, care au la bază agricultura organică întrucât acestea sunt cele mai bine regelementate și cu impact sigur, dovedit asupra sănătații umane. De la acest nucleu de certificare organică, aflat în continuă evoluție și îmbunătățire,  se vor dezvolta practicile agricole cele mai sustenabile. Ele vor viza nu numai hrana ecologică dar și îmbrăcămintea, cosmeticele, mobila și alte bunuri de larg cosum cu care intrăm în contact” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Președinte Inter-Bio.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here