Întărirea procedurilor de inspecții oficiale ale alimentelor în toate etapele de producție

0

Miercuri, 15 martie 2017, deputații europeni au votat propunerile de întărire a procedurilor pentru inspecțiile alimentare oficiale în toate etapele de producție. Legislația, agreată deja informal de Parlament și Consiliu, are ca scop îmbunătățirea urmăririi alimentelor, combaterea fraudei și recâștigarea încrederii consumatorilor în integritatea lanțului alimentar.

Legislația va oferi un sistem complex, integrat și mai eficient de control în domeniile siguranței alimentare umane și animale, cerințelor privind sănătatea veterinară și a plantelor, producției organice și regulilor de protecție a indicației geografice.

”După scandalul cărnii de cal, consumatorii au ridicat problema identificării surselor alimentelor și a integrității lanțului de furnizare a cărnii. Parlamentul European a încercat să răspundă acestor probleme și rezultatul este un text care permite autorităților competente să combată efectiv practicile frauduloase”, a spus raportorul Karin Kadenbach (S&D, AT).

“Sunt mândră că Parlamentul a reușit să întărească partea referitoare la aplicarea legislației, mai ales în ceea ce privește amenzile pentru încălcarea regulilor. Am încredere că niște penalități cu adevărat descurajatoare vor fi un instrument cheie în combaterea fraudei în toate domeniile”, a mai spus ea.

Acordul negociat între deputați și Consiliul de miniștri prevede următoarele lucruri:

• acoperire largă a lanțului agroalimentar: controale ale alimentelor
• sănătatea plantelor, pesticide, bunăstarea animalelor, indicații geografice, ferme organice
• controale neanunțate, bazate pe riscuri, în toate sectoarele
• condițiile de import pentru animale și produse importate din terțe state
• controale ale Comisiei Europene în statele membre și în state terțe

********************

Cazurile recente de fraudă în domeniul alimentar, cum ar fi scandalul cărnii de cal, au arătat nevoia unei acțiuni mai eficiente din partea autorităților de control pentru a proteja consumatorii și operatorii cinstiți de riscurile unor încălcări ale regulilor de-a lungul lanțului alimentar.

Noile reguli vor urma o abordare bazată pe riscuri, permițând autorităților competente să își concentreze resursele pe chestiuni mai relevante (toate riscurile, nu numai cele pentru sănătate).

Pentru a stabili un cadru general armonizat, propunerea de regulament cuprinde într-un singur document controalele oficiale care se referă la toate sectoarele din lanțul agroalimentar (împărțite în momentul de față în 16 regulamente sau directive). Propunerea are în vedere o revizuire detaliată a prevederilor existente, având ca scop eliminarea tuturor suprapunerilor legislative și crearea unei abordări flexibile care să permite reacții mai prompte în cazuri urgente, prin stabilirea unor proceduri mai rapide pentru acreditarea laboratoarelor oficiale, de exemplu.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here