Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 în regiunea Sud Vest Oltenia, la 17 martie 2017

0

Până la data de 17.03.2017 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, la ADR SV Oltenia au fost depuse 265 proiecte, în valoare totală de 391,56 milioane euro, valoarea finanţării nerambursabile fiind de 361,37 milioane euro.

Dintre acestea:

  • 73 proiecte au fost respinse sau retrase
  • 192 proiecte se afla în evaluare, având o valoare totală de 225,85 milioane euro şi 207,02 milioane euro valoarea finanţării nerambursabile. Dintre acestea, 53 proiecte au fost evaluate tehnico-financiar şi urmează să intre în etapa de precontractare.

În funcţie de axă prioritară şi prioritatea de investiţii în cadrul căreia au fost depuse proiectele, situaţia centralizatoare este următoarea:

Curs Inforeuro: 1 euro=4,5129 lei

 

Axa prioritară/ Prioritate de investiţii (PI)

 

Observaţii

 

Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Prioritatea de investiţii 2.1A Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Apel de proiecte – Microintreprinderi

 

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare începând cu data de 27.07.2016, până la data de 27.04.2017.

 

Buget alocat: 28,02 milioane euro

 

– 225 proiecte depuse în valoare nerambursabilă de 35,74 milioane euro

– 56 proiecte respinse sau retrase

– asistenta nerambursabilă solicitată pentru cele 169 proiecte rămase în evaluare este de 26,33 milioane euro şi reprezintă 93,96% din alocarea financiară regională.

 

Dintre proiectele rămase în evaluare, 50 proiecte au fost evaluate tehnico-financiar şi urmează să intre în etapa de precontractare.

 

 

Prioritatea de investiţii 2.2 Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor

 

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare începând cu data de 23.02.2017, până la data de 23.08.2017.

 

 

Buget alocat:  20,70 milioane euro

 

 

Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

 

3.1 A Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, OPERAŢIUNEA A – Clădiri rezidenţiale

 

În dată de 16.11.2016 apelul de proiecte a fost ÎNCHIS.

Apelul de proiecte a fost non-competitiv cu termen limită de depunere, cererile de finanţare putând fi depuse începând cu data de 16.05.2016, până la data de 16.11.2016.

 

 

 

Buget alocat: 43,60 milioane euro

 

–  5 proiecte depuse în valoare nerambursabilă de 2,84 milioane euro

–  4 proiecte respinse sau retrase de solicitant

– asistenta nerambursabilă solicitată pentru proiectul rămas în evaluare este de 0,35 milioane euro şi reprezintă 0,80% din alocarea financiară regională.

 

3.1 B Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, OPERAŢIUNEA B – Clădiri publice

 

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare începând cu data de 28.02.2017, până la data de 28.08.2017.

 

 

Buget alocat: 34,76 milioane euro

 

 

Axa Prioritară 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

 

Apelul de documente strategice (SIDU, PMUD, Documentul Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020)

 

Apelul de documente strategice este de tip primul depus, primul evaluat, cu termen limită de depunere. Documentele strategice se depun la sediul ADR SV Oltenia începând cu data de 20.02.2017 şi până la data de 21.08.2017 pentru SIDU şi PMUD şi până la data de 29.12.2017 pentru Documentul Justificativ pentru Fonduri ESI 2014-2020

 

 

 

 

Buget alocat Axa 4: 152,93 milioane euro

 

 

 

Axa Prioritară 5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 

Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protecţia, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 

În dată de 25.11.2016 apelul de proiecte a fost ÎNCHIS.

Apelul de proiecte a fost unul competitiv cu termen limită de depunere, cererile de finanţare putând fi depuse începând cu data de 25.05.2016, până la data de 25.11.2016.

 

Buget alocat: 29,30 milioane euro

 

–  20 proiecte depuse în valoare nerambursabilă de 50,09 milioane euro

– 7 proiecte respinse sau retrase de solicitant

– asistenta nerambursabilă solicitată pentru cele 13 proiecte rămase în evaluare este de 27,67 milioane euro şi reprezintă 94,43% din alocarea financiară regională.

Dintre proiectele rămase în evaluare, 2 proiecte au fost evaluate tehnico-financiar şi urmează să intre în etapa de precontractare.

 

Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunatăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 

În dată de 25.11.2016, apelul de proiecte a fost ÎNCHIS.

Apelul de proiecte a fost unul competitiv cu termen limită de depunere, cererile de finanţare putând fi depuse începând cu data de 25.05.2016, până la data de 25.11.2016.

 

Buget alocat: 10,77  milioane euro

 

–  5 proiecte depuse în valoare nerambursabilă de 8,07 milioane euro

– 2 proiecte respinse sau retrase de solicitant

– asistenta nerambursabilă solicitată pentru cele 3 proiecte rămase în evaluare este de 4,73 milioane euro şi reprezintă 43,91% din alocarea financiară regională.

Dintre proiectele rămase în evaluare, 1 proiect a fost evaluat tehnico-financiar şi urmează să intre în etapa de precontractare.

 

Axa Prioritară 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanta regională

 

 

Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructură TEN-T

 

Apelul 1 – ÎNCHIS în dată de 16.11.2016. Apelul de proiecte a fost de tip non-competitiv cu termen limită de depunere, cererile de finanţare putând fi depuse începând cu data de 16.05.2016, până la data de 16.11.2016.

 

Apelul 2 – este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare începând cu data de 06.01.2017, până la data de 06.07.2017.

 

 

Buget alocat: 95,13 milioane euro

 

Apel 1

 

–  7 proiecte depuse în valoare nerambursabilă de 227,02 milioane euro

– 4 proiecte respinse sau retrase de solicitant

 

Apel 2

 

– 2 proiecte depuse în valoare nerambursabilă de 35,54 milioane euro

 

– asistenta nerambursabilă solicitată pentru cele 5 proiecte rămase în evaluare este de 145,89 milioane euro şi reprezintă 153,35% din alocarea financiară regională.

 

Axa Prioritară 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 

 

Prioritatea de investiţii 7.1. Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice

În dată de 05.12.2016 apelul de proiecte a fost ÎNCHIS.

Apelul de proiecte a fost unul competitiv cu termen limită de depunere, cererile de finanţare putând fi depuse începând cu data de 01.06.2016, până la data de 05.12.2016.

 

 

 

Buget alocat: 11,65  milioane euro

 

–  1 proiect depus şi aflat în evaluare, în valoare nerambursabilă de 2,04 milioane euro, reprezentând 17,51% din alocarea financiară regională.

 

Axa Prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

 

Prioritatea de investiţii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale

Apelul 1 – Servicii sociale şi socio-medicale pentru vârstnici (Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare începând cu data de 28.02.2017, până la data de 29.08.2017.)

 

Buget alocat Apel 1: 3,21 milioane euro

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here