Consumul de droguri – actualități și tendințe la nivelul județului Vâlcea

0

Agenția Națională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea, în colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Vâlcea, organizează în cadrul Comisiei de Dialog Social întâlnirea cu tema “Consumul de droguri – actualități și tendințe la nivelul județului Vâlcea”.

Evenimentul își propune să ofere ocazia specialiștilor și autorităților locale să își expună punctul de vedere în identificare soluțiilor potrivite și a demersurilor necesare pe plan local, pentru a se extinde măsurile de prevenire a consumului de droguri în comunitatea vâlceană și pentru o creștere a adresabilității persoanelor consumatoare de droguri la serviciile de asistenta oferite de C.P.E.C.A Vâlcea. Totodată, ne propunem să menținem atenția opiniei publice asupra problematicii consumului de droguri, pentru o mai bună conștientizare și responsabilizare atât în raport cu prevenirea cât și cu integrarea socială a persoanelor foste consumatoare de droguri.

Agenția Națională Antidrog, în calitate de coordonator naţional al activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri, elaborează anual Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România pe baza datelor din anul precedent, prezentând evoluţia fenomenului drogurilor în ţară noastră (situaţie, politici de răspuns, tendinţe) şi este realizat conform ghidului recomandat de Observatorul European de Droguri şi Toxicomanie.

Raportul din anul 2016 menționează 3240 persoane care au beneficiat de asistenţă integrată pentru consumul de droguri, ceea ce înseamnă o creştere cu 23,6% faţă de anul anterior.

Majoritatea admiterilor a vizat acordarea de tratament specific pentru consumul de canabis (39,3%), numărul solicitărilor pentru acest tip de consum crescând cu 30,7%, faţă de anul anterior. Este al doilea an consecutiv în care sunt vizibile efectele produse de intrarea în vigoare a prevederilor Noului Cod de Procedură Penală, potrivit cărora, în timpul urmăririi penale, persoanele consumatoare de droguri, care au săvârșit infracțiuni la regimul juridic al drogurilor sunt evaluate, la cererea procurorului, în scopul includerii lor în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.

În ceea ce priveşte cererea de tratament pentru consumul de opioide, aceasta indică o stabilizare (scădere cu 3,4%), după ce anterior înregistrase o creştere cu 36,4%. Solicitările pentru acest tip de consum rămân în continuare la un nivel ridicat, acestea reprezentând aproximativ o treime (32,6%) din numărul total al celor admişi la tratament pentru consum de droguri în 2015.

În schimb, numărul solicitărilor de tratament pentru probleme cauzate de consumul noilor substanţe psihoactive se dublează (de la 324 cazuri, la 722 cazuri), ponderea acestora ajungând la 22,3% din totalul admiterilor.

La nivelul județului Vâlcea, au fost implementate activităţile prevăzute în Planul de acţiune pentru perioada 2013-2016 al Strategiei naţionale antidrog 2013 – 2020, precum şi activităţilor prevăzute în Planurile de acţiune locale pentru perioada 2014 – 2016 ale Strategiilor Locale Antidrog.

Activitatile C.P.E.C.A. Vâlcea se desfășoară pe două componente majore, prevenirea consumului de droguri (în mediul școlar, familial și comunitate) și asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri.

Pe linie de prevenire a consumului de droguri, specialiștii C.P.E.C.A Vâlcea, au desfășurat în cadrul proiectelor naționale și locale implementate în mediul școlar un număr de 104 activități de informare, educare și conștientizare a riscurilor consumului de droguri, la care au participat un număr de 3959 elevi și 147 cadre didactice.

Totodată, menționăm faptul că C.P.E.C.A Vâlcea a realizat cursuri de formare în domeniul prevenirii consumului de droguri pentru un număr de 162 cadre didactice din Inspectoratul Scolar Valcea.

În ceea ce privește componenta de asistență medicală, psihologică și socială, C.P.E.C.A. Vâlcea, vă prezintă următoarele aspecte:

În luna ianuarie, anul 2016, existau în evidenţa C.P.E.C.A. Vâlcea 11 beneficiari în management de caz. În prezent sunt 10 beneficiari ai serviciilor de asistenţă medicală şi psihologică, iar alți 4 sunt în faza de preacord (nu au început tratamentul), din care unul este minor.

Evaluările au fost realizate pe cele 3 arii (medical, psihologic şi social).

Au fost realizate astfel:
– 66 consilieri familiale cu 126 părinți;
– 120 consilieri psihologice;
– 110 consilieri medicale;
– 185 consilieri şi informări individuale;
– 49 servicii individuale;
– 13 evaluări individuale medicale, sociale şi psihologice;
– 106 şedinţe management de caz.

Au fost consiliate şi informate 263 de persoane în anul 2016, cu vârsta pornind de la 12 ani.

Se constată creşterea îngrijorătoare a numărului minorilor consumatori de droguri, precum şi scăderea vârstei debutului consumului (12 ani).

Din luna ianuarie 2016, la sediul C.P.E.C.A. Vâlcea, medicul a efectuat beneficiarilor Centrului un număr de 36 testări ale prezenţei drogurilor în urină, cu rezultate pozitive la 6 dintre teste.

În cadrul procesului de monitorizare a urgenţelor nonfatale datorate consumului de droguri, prin transmiterea de către Unităţile de Primiri Urgenţe a fişei standard de înregistrare a urgenţelor medicale datorate consumului de droguri, în cursul anului 2016 au fost comunicate de către U.P.U. Vâlcea 12 de fişe.

Au fost primite de la D.I.I.C.O.T. – S.T. BUCUREŞTI şi B.T. Vâlcea 20 ordonanţe privind evaluarea a 20 consumatori de droguri, au fost evaluate 14 persoane consumatoare pentru care s-au realizat 14 evaluări, au fost întocmite 13 rapoarte de evaluare cu PIA, 2 rapoarte de evaluare cu neincludere şi 4 notificări către D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea privitoare la neprezentarea a 3 consumatori si 2 notificări referitoare la refuzul de evaluare medicală, socială şi psihologică.

Conform celor mai recente studii realizate atât în populația școlară, cât și în cea generală, în jud. Valcea, canabisul este cel mai consumat drog, în special în rândul tinerilor.

De asemenea, pe piața drogurilor se remarcă în anul 2016 o creștere a cantităţii de canabis – masă verde recoltată, în timp ce numărul capturilor la nivel stradal crește în fiecare an.

Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România, 4,6% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani declarând că a experimentat consumul de canabis, din care, 2%, în ultimul an, şi 1%, în ultima lună.

Rata de continuare a consumului recent de canabis, respectiv proporţia celor care au consumat cel puţin o dată în viaţă canabis şi care au făcut acest lucru şi în ultimele 12 luni, este 43%.

Pentru consumul actual de canabis, se observă o rată de continuare a consumului de canabis de 50%. Consumul de canabis este mai prevalent în rândul bărbaţilor, indiferent de perioada de timp analizată.

TENDINȚE LA NIVEL EUROPEAN (ESPAD 2015)

Consumul experimental de droguri

Comparativ cu media europeană, prevalenţa consumului de-a lungul vieţii este mai mică în România pentru:
• consumul de canabis – 8,1% în România, faţă de 16,5% media europeană,
• consumul de inhalante – 3,6% în România, faţă de 7,2% media europeană,
• consumul de ecstasy – 2,1% în România, faţă de 2,3% media europeană,
• consumul de crack – 1,2% în România, faţă de 1,3% media europeană,
• consumul de amfetamine – 1,1% în România, faţă de 1,9% media europeană,
• consumul de ciuperci halucinogene – 1,2% în România, faţă de 1,9% media europeană,
• consumul de metamfetamine – 1% în România, faţă de 1,4% media europeană.

În schimb, pentru o parte dintre drogurile incluse în studiu, elevii din România au experimentat consumul de droguri într-o proporţie mai mare decât cea prezentată pentru media ţărilor ESPAD:
• NSP – 5,1% în România, faţă de 4,2% media europeană,
• cocaină – 3,3% în România, faţă de 2,2% media europeană,
• LSD sau alte halucinogene – 2,4% în România, faţă de 2,0% media europeană,
• heroină – 1,7% în România, faţă de 1,2% media europeană,
• droguri injectabile – 1,3% în România, faţă de 1,1% media europeană,
• GHB – 1,1% în România, faţă de 0,9% media europeană.

Scms. Pislaru Ionuț,
Coordonator C.P.E.C.A. Vâlcea

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here