Post vacant pentru funcția de adjunct al Membrului național la EUROJUST

0

Ministerul Justiției: Anunț privind selectarea adjunctului membrului național la EUROJUST

1.Temeiul juridic și scopul anunțului

În temeiul art. 11 alin (4) ,  Titlul II din Ordonanța de Urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 06.11.2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15.04.2008, modificată prin Legea nr. 35 din 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 28 martie 2012, Ministerul Justiției lansează procesul de selecție a adjunctului membrului național la EUROJUST

2.Condiții

Poate fi numită adjunct al Membrului național la EUROJUST persoana care îndeplinește următoarele condiții cumulative:

  1. a) este cetățean român, cu domiciliul în România,
  2. b) este procuror sau judecător cu o vechime în magistratură cu o vechime în magistratură de minimum 12 ani;
  3. c) are experiență în combaterea formelor grave ale criminalității transnaționale organizate, a corupției și terorismului;
  4. d) are experiență practică în domeniul cooperării judiciare internaționale;
  5. e) cunoaște la un nivel tehnic avansat (scris, vorbit) limba engleză, (cunoașterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulație în UE reprezintă un avantaj).

Mandatul noului adjunct al membrului național la EUROJUST va începe la o dată convenită cu EUROJUST, dar nu mai devreme de 15.11.2017, candidatul câștigător trebuie să fie disponibil pentru preluarea  funcției începând cu această dată.

3. Drepturi și obligații

Adjunctul membrului național la EUROJUST are locul de muncă la EUROJUST, are dreptul la pașaport diplomatic și beneficiază de drepturile salariale și de alte drepturi bănești corespunzătoare funcției diplomatice de consilier diplomatic, potrivit legislației de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

În cazul în care adjunctul membrului național la EUROJUST este numit din rândul judecătorilor, drepturile salariale și celelalte drepturi bănești se suportă, după caz din bugetul Ministerului Justiției sau al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Pentru adjunctul membrului național la EUROJUST numit din rândul procurorilor, drepturile salariale și celelalte drepturi bănești se suportă,  din bugetul Ministerului Public.

4. Funcțiile și atribuțiile adjunctului Membrului național la EUROJUST

Adjunctul membrului național la EUROJUST poate acționa în numele membrului național la EUROJUST, la cererea acestuia, sau îl poate înlocui pe acestea, în funcție de organizarea activității Biroului român la EUROJUST. În cazul în care membrul național este ales președinte sau vicepreședinte, adjunctul îl poate înlocui pe membrul național în exercitarea competențelor ce îi revin în această calitate. Adjunctul îl înlocuiește de drept pe membrul național în caz de absență, boală, abținere, concediu sau vacanță a postului membrului național la EUROJUST.

Atribuțiile membrului național la EUROJUST sunt reglementate în art. 14, art. 141, 14și art. 15 din Ordonanța de Urgență nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 06.11.2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15.04.2008, modificată prin Legea nr. 35 din 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 28 martie 2012

5. Procedură

Adjunctul membrului național la EUROJUST este numit prin ordin al ministrului justiției, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

Persoanele interesate sunt rugate să depună la sediul Ministerului Justiției-Direcția Resurse Umane din strada Apolodor, nr. 17, sector 5 București ori să transmită prin e-mail o scrisoare de intenție în limba engleză și un curriculum vitae european tehnoredactate în format WORD sau pdf, însoțite de copiile oricăror documente pe care candidații le apreciază ca fiind pertinente pentru a atesta experiența acestora și îndeplinirea  condițiilor menționate la punctul 2, până la data de 21 august 2017 la Direcția Resurse Umane, la adresa dru@just.ro (tel 037.204.1176)

Candidaturile transmise  după această dată nu nor fi luate în considerare.

Comisia de selecție, desemnată de ministrul justiției, va selecta dosarele de candidatură potrivit criteriilor menționate.

Afișarea rezultatelor cu lista persoanelor calificate pentru interviu va avea loc în data de 23 august 2017 pe site-ul Ministerului Justiției. Persoanele care, în opinia Comisiei, întrunesc condițiile prevăzute la punctul 2, vor fi invitate la un interviu în data de 1 septembrie 2017, începând cu orele 10,00 la sediul Ministerului Justiției din strada Apolodor nr. 17, sector 5 București.

Eventualele modificări ale calendarului desfășurării interviului urmează a fi anunțate în timp util, pe site-ul Ministerului Justiției.

Afișarea rezultatelor interviului va avea loc în data de 5 septembrie 2017 pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Interviul se va desfășura în limbile română și engleză.

Precizăm că procedura este una de selecție competitivă, decizia cu privire la trimiterea adjunctului membrului național la  EUROJUST aparținând ministrului justiției.

6. Informații suplimentare

Informații suplimentare pot fi obținute la  Direcția Resurse Umane (tel 037.204.1176) sau Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară- Serviciul cooperare judiciară internațională în materie penală (tel 037.204.1085).

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here