Declarația Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Justiției Penale Internaționale, 17 iulie 2017

0

17 iulie este data la care s-a adoptat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, în 1998. Această zi este dedicată sărbătoririi evoluțiilor și realizărilor instituțiilor justiției penale internaționale și ne reamintește că trebuie să ne continuăm eforturile, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, pentru a ne se asigura că autorii celor mai grave crime sunt aduși în fața justiției și trași la răspundere.

Cu această ocazie, Uniunea Europeană și statele sale membre își reafirmă sprijinul deplin față de Curtea Penală Internațională, precum și față de consolidarea unui sistem de justiție penală internațională care vizează descurajarea comiterii de infracțiuni, lupta împotriva impunității și asigurarea protecției drepturilor victimelor.

Justiția este unul dintre elementele centrale ale reconcilierii și păcii durabile. În absența justiției, cele mai atroce crime rămân nepedepsite, victimele nu pot să obțină despăgubiri, iar pacea rămâne un obiectiv greu de realizat, deoarece impunitatea generează și mai multă ură, care duce la acte de răzbunare și la mai multă suferință.

Uniunea Europeană este unul dintre principalii donatori care sprijină reforma sectorului justiției la nivel mondial, consolidând astfel aplicarea legii și instituțiile judiciare, promovând justiția independentă și imparțială și susținând accesul la justiție pentru toți. Din 2000, am alocat 37 de milioane EUR pentru sprijinirea directă a Curții Penale Internaționale.

Uniunea Europeană sprijină totodată inițiative vizând justiția de tranziție și mecanisme ale justiției internaționale legate de anumite țări. În cazul Siriei, UE a alocat recent fonduri în valoare de 1,5 milioane EUR mecanismului internațional, imparțial și independent care contribuie la investigarea și urmărirea penală a persoanelor responsabile pentru săvârșirea celor mai grave infracțiuni în temeiul dreptului internațional în Siria. UE face apel la comunitatea internațională să sprijine mecanismul, inclusiv prin mijloace financiare adecvate, pentru a se asigura că acesta va fi în măsură să își înceapă activitatea cât mai curând posibil și să își îndeplinească mandatul, în conformitate cu principiile universalității și la cel mai înalt nivel de profesionalism.

Uniunea Europeană va continua să sprijine pe deplin guvernanța globală multilaterală, întemeiată pe dreptul internațional, pe drepturile omului și pe instituții internaționale puternice. În această privință, ne menținem angajamentul față de continuarea luptei împotriva impunității și față de promovarea ratificării universale a Statutului de la Roma.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here