G5 Sahel: UE întreprinde noi măsuri pentru sprijinirea sporită a securității în regiune

0

UE sprijină eforturile depuse de țările din G5 Sahel pentru combaterea terorismului, a criminalității organizate și a oricărei alte amenințări la adresa securității și a păcii. UE vrea să își consolideze abordarea regională în Sahel, cu scopul de a sprijini cooperarea transfrontalierăstructurile de cooperare regională, precum și, în acest context, de a îmbunătăți capacitățile naționale ale țărilor din G5 Sahel. Stabilitatea din regiunea Sahel este, de asemenea, esențială pentru securitatea europeană.

Consiliul a decis astăzi să sporească eficacitatea, la nivel regional, a activităților desfășurate de misiunile din cadrul politicii de securitate și apărare comune a UE (PSAC) în Sahel: EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger și EUTM Mali. Consiliul a aprobat un concept de operații comun, civil și militar, privind regionalizarea acțiunii PSAC în Sahel. Cu alte cuvinte, procesul de regionalizare urmează acum să intre în a doua sa fază.

Prima fază a regionalizării misiunilor PSAC din Sahel a fost aprobată de Consiliu la 20 iunie 2017. Aceasta permitea instituirea unei celule de coordonare regională în cadrul uneia dintre misiunile civile ale UE, respectiv EUCAP Sahel Mali. Celula de coordonare regională a inclus o rețea de experți în securitate internă și apărare, desfășurată în Mali, dar și în cadrul delegațiilor UE din alte țări din G5 Sahel (Mauritania, Burkina Faso, Niger și Ciad).

În a doua fază aprobată de Consiliu astăzi, 18 februarie 2019:

– Celula de coordonare regională va fi redenumită, devenind celula regională de consiliere și coordonare, și va fi consolidată. Structura sa de comandă și control va fi mutată de la Bamako la Nouakchott, iar rețeaua sa de experți în securitate și apărare din cadrul PSAC, integrată în delegațiile UE din cele cinci țări, va fi extinsă. Celula regională de consilieri și coordonare va sprijini, prin activități de consiliere strategică, structurile și țările din G5 Sahel, în sinergie cu programe finanțate de Comisie și printr-o perspectivă axată pe abordarea integrată. Prin activitățile desfășurate de celulă se urmărește consolidarea capacităților regionale ale G5 Sahel și, după caz, a celor naționale, în special în ceea ce privește sprijinirea operaționalizării componentelor militare și polițienești ale Forței comune a G5 Sahel, în scopul facilitării și al îmbunătățirii cooperării transfrontaliere regionale în domeniul securității și al apărării.

– EUCAP Sahel Mali și EUCAP Sahel Niger vor putea desfășura activități punctuale și specifice de consiliere strategică și instruire în alte țări din G5 Sahel. EUTM Mali sprijină deja operaționalizarea Forței comune a G5 Sahel în comandamentele acesteia (amplasate în Mali, Mauritania, Niger și Ciad). S-ar putea oferi instruire și în afara zonei de misiune, de la caz la caz.

– Pe termen mediu spre lung, funcția centrului de coordonare va fi transferată de la Bruxelles la structurile G5 Sahel. Centrul de coordonare este un mecanism care funcționează sub răspunderea Statului-Major al Uniunii Europene din noiembrie 2017 și care asigură o imagine de ansamblu asupra necesităților componentei militare a Forței comune a G5 Sahel și asupra eventualelor oferte de sprijin militar din partea statelor membre ale UE și a altor donatori. Centrul este o platformă, pusă la dispoziția Forței comune a G5 Sahel, care permite realizarea de corespondențe între oferte și necesități și care propune soluții de evitare a suprapunerilor. Domeniul de aplicare al acestuia a fost extins la începutul lui 2019 pentru a include nevoile și ofertele în ceea ce privește componenta polițienească.

Sprijinul acordat de UE structurilor G5 Sahel constă și în sprijin financiar. La 6 decembrie 2018, cu ocazia conferinței de coordonare a partenerilor și donatorilor, organizată de G5 Sahel la Nouakchott, în Mauritania, Comisia Europeană a anunțat o finanțare de 125 milioane EUR pentru țările din G5 Sahel.

La 25 iunie 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind Maliul și Sahel. Consiliul a reiterat angajamentul strategic și cuprinzător al UE față de regiunea Sahel și a reafirmat că UE va continua să sprijine eforturile de stabilizare ale țărilor din G5 Sahel, ca bază pentru dezvoltarea Sahelului.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here