AJOFM Vâlcea acordă stimulente financiare pentru încadrarea în muncă a şomerilor

0

În cursul anului 2017 AJOFM Vâlcea a derulat programe şi măsuri pentru încadrarea în munca a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţul Vâlcea. O parte dintre şomerii încadraţi fac parte din categorii pentru care legislaţia din domeniul ocupării forţei de muncă prevede acordarea de stimulente financiare.

Până la 14 iulie 2017, s-au încadrat în munca prin intermediul AJOFM Vâlcea, numai în anul 2017, un număr total de 3082 şomeri, din care 676 locuri de muncă şi/sau persoane au fost subvenţionate din bugetul asigurărilor sociale de şomaj. Stimulentele financiare au fost acordate atât şomerilor cât şi firmelor care au încadrat persoane aflate în evidenţele AJOFM Vâlcea. Valoarea efortului financiar până la 14 iulie 2017, incluzând subvenţionarea persoanelor încadrate în anul 2016 şi anul 2017, a fost de 1.256.261 lei.

Conform legii, firmele care încadrează şomeri înregistraţi în baza de date a AJOFM Vâlcea pot beneficia de următoarele stimulente financiare:

 • 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare şomer peste 45 ani;
 • 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare şomer persoană cu handicap;
 • 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare şomer – întreţinător unic al familiei monoparentale;
 • 900 lei/lună până la pensionare, max. 5 ani, pentru angajare şomer care mai are 5 ani până la pensie;
 • 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare şomer de lungă durată;
 • 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare şomer absolvent, orice formă de învăţământ;
 • 900 lei/lună timp de 1 an, pentru angajare tânăr NEET-s;
 • 250 lei/lună pe perioada vacanţei, max. 60 de zile, pentru angajare elev şi/sau student pe perioada vacanţei;
 • 1000 lei/lună timp de minim 1 an, maxim 3 ani, pentru angajare persoană marginalizată social vârsta 16-26 ani;
 • 50% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj/lună pe care ar fi luat-o persoană marginalizată social după încheierea contractului de solidaritate, pe o perioadă de maxim 2 ani, până la împlinirea vârstei de 26 de ani a şomerului;
 • 1350 lei/lună timp de 6 luni, pentru angajare şomer absolvent învăţământ superior, conform studiilor, pe perioada de stagiu;
 • 1125 lei/lună pe perioada uceniciei, max 3 ani, pentru angajare şomer ucenic, min 16 ani.

Deasemenea, şomerii aflaţi în evidenţele AJOFM Vâlcea care se încadrează în muncă beneficiază de următoarele stimulente financiare:

 • completarea veniturilor salariale pentru şomerii indemnizaţi angajaţi, respectiv 30% din indemnizaţia de şomaj, lunar, până la expirarea perioadei de acordare a indemnizaţie;
 • prima de încadrare acordată şomerilor, absolvenţi de învăţământ, care se angajează, respectiv 500 lei la angajare;
 • prima de angajare acordată absolvenţilor de învăţământ, şomeri indemnizaţi, după un an de la angajare, respectiv valoarea indemnizaţiei de şomaj pe care ar fi încasat-o dacă nu se angajau;
 • prima de activare pentru încadrarea în munca a şomerilor neindemnizaţi, respectiv 500 lei la angajare;
 • prima de mobilitate, pentru încadrarea şomerilor la peste 15 km de domiciliu/reşedinţa aflat/a în Planul Naţional de Mobilitate (cei care fac naveta), respectiv 5 lei/km/zi, lunar, timp de 1 an, max 55 lei/zi;
 • prima de mobilitate pentru schimbarea domiciliului/reşedinţei şomerului în/din zonele cuprinse în Planul Naţional de Mobilitate, urmare a încadrării în muncă, respectiv minim 12.500 lei, maxim 15.500 lei;
 • prima chirie pentru încadrarea în munca a şomerilor la peste 50 Km şi schimbarea domiciliului/reşedinţei, respectiv 75% din cheltuielile de locuire, 900 lei lunar, timp de până la 3 ani.

Localităţile din judeţul Vâlcea care sunt cuprinse în Planul Naţional de Mobilitate sunt următoarele:  Boișoara, Racovița, Stănești, Tetoiu, Vaideeni şi Voicești.

Pentru detalii suplimentare legate de condiţiile de acordare a stimulentelor financiare cei interesaţi se pot adresa: pentru angajatori Compartimentului relaţii cu angajatorii, iar pentru şomeri Compartimentului de informare și consiliere privind carieră din cadrul AJOFM Vâlcea.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here