Premierul Mihai Tudose despre sinteza controlului făcut de ANPC: Așa de gros și frumos, va fi o lectură interesantă – nu-i de uz intern!

0

Premierul Mihai Tudose a solicitat Ministerului Economiei să facă publică sinteza acțiunilor de control făcute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în sistemul bancar.

“Și o rugăminte mare către Ministerul Economiei, domnul secretar de stat. La mine a ajuns o sinteză a acțiunilor de control făcută de ANPC în sistemul bancar. Dat fiind faptul că ANPC este în coordonarea dumneavoastră, vreau ca acest raport să fie pe site, public”, i-a cerut premierul Mihai Tudose secretarului de stat Petre Iulian Nicolescu, la începutul ședinței de Guvern.

Premierul a precizat că nu este “nimic secret”. “De asta l-a făcut, ca să știm ce e acolo, da? Nu l-am citit, recunosc, dar, dacă e așa de gros și frumos, cred că va fi o lectură interesantă pentru toată lumea, că nu-i de uz intern”, a subliniat Mihai Tudose.

**************

SINTEZA ACŢIUNILOR DE CONTROL – IANUARIE 2016 – AUGUST 2017

I. Acţiuni de control derulate în perioada ianuarie 2016 – iulie 2017

• În anul 2016

– În perioada 27.11.2015 – 31.03.2016, s-a desfăşurat o acţiune tematică de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la încheierea contractelor de credit de consum, cu sau fără ipotecă, de către societăţile bancare.
Anexa 2 cuprinde măsurile aplicate şi principalele abateri pentru 2016.

– Au fost încheiate 249 Procese Verbale de Constatare a Contravenţiei, cu amenzi în valoare totală de 1.743.000 lei. Au fost restituite consumatorilor sume în valoare de 1.097.773,31 lei, 112.161,29 Euro, 361.828,78 CHF şi 361,13 USD, urmare a acţiunilor ANPC de cercetare a reclamaţiilor.

– 10.476 reclamaţii instrumentate la nivel naţional.

• În anul 2017

– În perioada 08.05.2017 – 16.06.2017, s-a desfăşurat o acţiune tematică naţională de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la încheierea contractelor de credit, cu sau fără ipotecă, de către instituţiile financiar nebancare, încheiate în intervalul 01.02.2017 – 05.05.2017.

În cadrul operaţiunii au fost verificate 40 de instituţii financiare nebancare. Pentru abaterile constatate:

– s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 337.000 lei;

– s-au dispus măsuri de remediere a deficientelor constatate în termen de 15, respectiv 30 de zile; măsuri de aducere la conformitate cu prevederile legale a contractelor în termen de 15, respectiv 30 de zile; măsuri de încetare a practicilor comerciale incorecte; măsuri de restituire a sumelor încasate fără temei legal în termen de 15 zile; măsuri de corectare a oricăror neconformităţi cu prevederile legale constatate în termen de 15 zile, precum şi măsuri de suspendare a derulării campaniilor publicitare până la intrarea în legalitate.

Anexa 1 cuprinde măsurile aplicate şi principalele abateri

– 6.137 reclamaţii instrumentate la nivel naţional, până în prezent.

– La nivelul structurii centrale, au fost încheiate 57 Procese Verbale de Constatare a Contravenţiei, cu amenzi în valoare totală de 489.000 le şi au fost restituite, până în prezent, consumatorilor sume în valoare de 489.155,73 lei, 20.082,93 Euro, 13.724,76 CHF şi 252,23 USD, urmare a acţiunilor ANPC în cercetare a reclamaţiilor.

În perioada 2016-2017, au fost emise 9 Ordine în baza prevederilor Legii nr. 363/2007 privind practicile comerciale incorecte, respectiv în baza OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori prin care s-a dispus încetarea practicilor comerciale incorecte, respectiv aducerea la conformitate cu prevederile legale a contractelor.

II. Acţiuni în justiţie

În perioada 2016-2017 ANPC a înaintat în instanţă, în baza Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, un număr de 46 de acţiuni împotriva instituţiilor de credit. Hotărârea instanţei se va aplica tuturor contractelor de acelaşi tip încheiate de respectiva instituţie de credit.

III. Elaborarea legislaţiei

În vederea asigurării echilibrului între drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul contractelor privind serviciile financiare, ANPC are în permanenţă în vedere asigurarea unui cadru legislativ eficient, care, pe de o parte, să răspundă specificului pieţei naţionale şi, pe de altă parte, să respecte şi să transpună în legislaţia naţională actele normative elaborate la nivelul forurilor legislative europene.

Astfel, începând din anul asumării de către ANPC, în 2008, a supravegherii pieţei serviciilor financiare în scopul respectării drepturilor consumatorilor persoane fizice, au fost întocmite reglementări specifice. Menţionăm modificările introduse, în 2008, în OG nr. 21/1992 privind drepturile consumatorilor, precum şi Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar, OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, urmate apoi de OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi actele subsecvente acesteia (Ordine ale Preşedintelui ANPC).
În cazul serviciilor financiare, se aplică, de asemenea, legislaţia cu caracter general precum Legea nr. 363/2007 privind practicile comerciale incorecte şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here