Eurodeputata Viorica Dăncilă este preocupată de educația și locurile de muncă pentru femeile de etnie romă

0

Eurodeputata Viorica Dăncilă, membră a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitate de gen, a ridicat, în fața Comisiei Europene, problema diferenței de gen în cadrul comunității rome, atât în ce privește rata de absolvire în învățământ, cât și cea de ocupare a forței de muncă, ambele mai scăzute în cazul femeilor.

Printr-o interpelare adresată CE, eurodeputata a solicitat prezentarea măsurilor pe care Comisia le va lua pentru a face față provocărilor în materie de educație și de ocupare a forței de muncă pentru femeile și fetele de etnie romă. De asemenea, Viorica Dăncilă a cerut Comisiei Europene date cu privire la instrumentele pentru integrarea dimensiunii de gen ce vor fi propuse pentru a contribui la realizarea strategiei de incluziune a romilor.

În răspunsul oferit de Comisia Europeană prin intermediul doamnei Věra Jourová, comisarul pentru Justiție, Consumatori și Egalitate de gen, se arată că Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită nevoilor specifice ale grupurilor care se confruntă cu dezavantaje multiple, așa cum sunt și femeile rome, prin intermediul unor instrumente cum ar fi semestrul european sau fondurile structurale, ori prin promovarea unor programe așa cum este Justrom, care își propune să faciliteze accesul la justiție al femeilor de etnie romă și nomade.

”În evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor  se afirmă că statele membre trebuie să elimine disparitățile de gen în ocuparea forței de muncă prin măsuri explicite care să vizeze femeile de etnie romă. (…)

Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019  prevede că, în toate activitățile sale de promovare a egalității de gen, Comisia acordă o atenție deosebită nevoilor specifice ale grupurilor care se confruntă cu dezavantaje multiple. Printre aceste activități se numără și cele cu relevanță directă pentru educația și încadrarea în muncă a femeilor și fetelor de etnie romă, cum ar fi semestrul european sau fondurile structurale și de investiții europene.

De asemenea, Comisia și Consiliul Europei au lansat un program comun (Justrom) care își propune să faciliteze accesul la justiție al femeilor de etnie romă și nomade, inclusiv atunci când acestea se confruntă cu discriminarea în ceea ce privește accesul la un loc de muncă și la educație.

În fine, Comisia a adoptat recent pilonul european al drepturilor sociale, care are la bază 20 de principii esențiale, printre acestea numărându-se și principiile egalității de gen și egalității de șanse, care prevăd că, ‘indiferent de gen, origine rasială sau etnică, […] orice persoană are dreptul la egalitate de tratament și de șanse’ inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă și educația”, susține comisarul Věra Jourová.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here