Consiliul Național al Elevilor: Practicile incorecte încurajate de un sistem educațional incorect

0

Tocmai atunci când elevul are cea mai mare nevoie de școală, aceasta continuă să își manifeste incapacitatea de a judeca imparțial, de a urmări dreptatea și beneficiul elevului. Pentru aceasta Consiliul Național al Elevilor, structura ce își asumă reprezentarea elevilor la nivel național și, totodată, susținerea și promovarea necontenită a drepturilor acestora, își exprimă profunda indignare cu privire la măsurile luate, în mod eronat, de către forurile decizionale ale Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” din Copșa Mică.

În urma evenimentului petrecut în timpul unei ore de religie, trei eleve ale respectivei unități de învățământ au folosit telefonul mobil pentru a filma actul de autoerotism al preotului ce se afla la catedră. Structurile de conducere din liceu (Consiliul Clasei, Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație) au votat, în mod succesiv, sancționarea acestor eleve care, în definitiv, deși abătându-se de la regula enunțată de noul ROFUIP, conform căreia elevilor le este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, au avut o atitudine cel puțin firească în contextul dat.

Având în vedere faptul că suntem o structură ce militează, în permanență, pentru calitatea sistemului de învățământ din România și, implicit, crearea unui mediu propice dezvoltării optime ale elevilor, condamnăm sancționarea incorectă a acestor eleve de la liceul din localitatea sibiană, de către consiliile responsabile de gestionarea deciziilor luate la nivelul intern al unității de învățământ.

Gestul săvârșit în contextul orei de religie, de către profesorul în cauză, este unul mai mult decât revoltător, fapt care atrage după sine necesitatea existenței unei probe care să ateste acest eveniment față de care nu manifestăm niciun fel de toleranță. Mai mult decât atât, această intoleranță este nuanțată și de faptul că, în unele școli, sunt colectate fonduri speciale, destinate asigurării siguranței permanente a elevilor.

Din păcate, asemenea evenimente relevă neajunsurile majore ale unităților de învățământ preuniversitar din România în ceea ce privește asigurarea siguranței, atât fizice, cât și psihice în incinta școlii.

În situația de față, în care siguranța și integritatea mentală a beneficiarilor este pusă în pericol, însă acestui aspect nu îi este acordată atenția cuvenită, dorindu-se mușamalizarea și justificarea multor cazuri precum acesta, elevii sunt nevoiți să apeleze la orice tip de mijloace pentru a demonstra veridicitatea acuzelor aduse.

Prin urmare, această problematică trebuie analizată cu seriozitate de către instituțiile a căror misiune vizează protecția drepturilor copiilor și conservarea acestora atât în context social, cât și în mediul educațional – Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Ministerul Educației Naționale.

Totuși, salutăm decizia noului ministrul al Educației, de a convoca Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu în vederea soluționării problemei și solicităm, astfel, ridicarea sancțiunilor aplicate elevelor. În final amintim că, pe lângă acțiunea profesorului – model etic pentru elevii săi, nici deciziile școlii cu pricina nu denotă evoluția sistemului de învățământ românesc, ci chiar o regresie majoră față de așa-zisele pretenții ale unei societăți moderne.

Mai presus de toate, este evident că elevul, copilul ce trece prin acest sistem, este pus în fața unei grave opacități decizionale ce îi afectează parcursul și integrarea în mediul social.

În consecință, contrar spiritului civic ce ar trebui promovat printr-o educație de calitate, în loc să pedepsim fapta, ajungem să pedepsim martorul sau chiar victima unui act înfiorător?

De-a lungul timpului am susținut faptul că școala reprezintă un principal mediu de dezvoltare pentru elevi și că atitudinile promovate aici sunt preluate deopotrivă de către aceștia. Astfel, această situație nu numai că ridică problema integrității sistemului de învățământ, dar și a moralității exemplelor setate în cadrul acestuia. În momentul de față, a vorbi despre învățământ centrat pe elev pare mai degrabă un basm, mai ales când alte interese primează în detrimentul bunăstării elevului”, a declarat președintele Consiliului Național al Elevilor, Ioana Băltărețu.

Biroul de Presă al Consiliului Național al Elevilor

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here