PNL Râmnicu Vâlcea respinge proiectul de buget al Primăriei Râmnicului

0

Proiectul de buget al Primăriei Râmnicu Vâlcea pentru anul 2018, publicat de altfel cu mare întârziere, a dat posibilitatea specialiștilor din cadrul organizației municipale a PNL să realizeze o analiză a acestui document supus dezbaterii publice. PNL Râmnicu Vâlcea se declară adversar al lipsei de transparență, opacitatății și neprofesionalismului ce caracterizează acțiunile actualei administrații. Principalele critici aduse proiectului de buget pe anul 2018 sunt:

 1. Proiectul prezintă greșeli flagrante de calcul;
 2. Modul de prezentare împiedică comparații clare cu situațiile similare din anii anteriori;
 3. Opacitate totală în privința listei de investiții;
 4. Nu sunt prezentate nici un fel de rezultate ce ar trebui obținute în urma cheltuirii celor peste 193 milioane de RON;

De asemenea, în urma analizei acestui proiect de Buget, PNL Râmnicu Vâlcea constată că majorarea taxelor și impozitelor locale NU era necesară, în condițiile în care excedentul bugetar al anului 2017, continuare a celui din anul 2016, acoperă pierderile bugetare datorate „Revoluției fiscale” a guvernelor PSD.

Aceeași analiză arată că 2/3 din creșterea veniturilor generată de noile taxe și impozite locale este folosită de Primăria Râmnicului numai pentru acoperirea creșterii salariilor personalului propriu, cel de la Poliția Locală și de la DADP.

PNL Râmnicu Vâlcea atrage atenția opiniei publice că acest buget este unul de consum, care sacrifică viitorul comunității noastre, prin reducerea nejustificată a efortului investițional, în ciuda retoricii goale a actualei conduceri a Primăriei.

În acest context Biroul Politic Municipal al PNL Râmnicu Vâlcea solicită imperativ primarului Mircia Gutău să revină la nivelul taxelor și impozitelor locale din anul 2017, să retragă proiectul de buget pentru anul 2018 și să-l refacă într-un mod clar, transparent, detaliat și în deplin respect pentru râmniceni, cetățeni și contribuabili.

Analiză Proiect de Buget al Primăriei Râmnicu Vâlcea

 1. Aspecte generale ale Proiectului de Buget al Primăriei Râmnicu Vâlcea

Proiectul de buget, prezentat de managementul primăriei, asumat de dl primar Mircia Gutău, este extrem de sumar şi foarte confuz. Modul de prezentare împiedică nişte comparaţii clare şi rapide cu situaţia din anii anteriori şi încearcă să ascundă motivele reale ale creşterii spectaculoase a taxelor şi impozitelor locale.

Proiectul prezintă greşeli flagrante de calcul – de exemplu, la Capitolul VI de cheltuieli ” CHELTUIELI FUNCŢIONALE PENTRU STRUCTURILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, POLIŢIA LOCALĂ, DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SI APĂRARE CIVILĂ” suma totală nu este 31,163 milioane RON, ci 37,275 milioane RON !

Un alt exemplu este la linia ”alte impozite, taxe, contribuţii etc.” de la Capitolul de VENITURI PROPRII/VENITURI DIN IMPOZITE ŞI TAXE, unde suma prezentată  care este clar sub-evaluată, în raport cu datele de la rectificarea bugetară din 20 noiembrie 2017, cu cel puţin 8 milioane RON.

Cetăţenii Râmnicului interesaţi de problemele municipiului pot vedea  în mare ce sume se vor cheltui şi în ce domenii, dar nu vor înţelege deloc care sunt rezultatele preconizate. Primăria Râmnicului a pregătit şi dezbătut public încă din perioada 1999 – 2000 bugetul local, organizat pe PROGRAME, din care rezulta clar nu numai destinaţia generală a alocărilor bugetare, ci şi rezultatele care trebuiau obţinute. Din păcate această practică deosebit de eficientă şi transparentă s-a pierdut de-a lungul mandatului de viceprimar şi al primului mandat de primar al dl. Gutău .

Numai câteva exemple edificatoare: actualul proiect de buget pe 2018 alocă suma considerabilă de 33,363 milioane RON, din care 6,717 milioane RON numai cheltuieli de personal, DADP, dar nu ştim ce se va obţine din cheltuirea acestei sume: nici suprafaţă de străzi reparată, nici lungimea străzilor ce beneficiază de iluminat public, niciun alt indicator de rezultat. În aceste condiţii ne întrebăm cum a fost dimensionat bugetul DADP, pe ce informaţii ? Acelaşi lucru se repetă şi la alocările pentru întreţinerea spaţiilor verzi, parcuri şi baze de agrement sau pentru protecţia mediului/salubritate.

În ceea ce priveşte lista de investiţii aceeaşi opacitate este prezentă: atunci când este vorba de lucrări sau construcţii,  nu ştim dacă este vorba de lucrări noi sau în continuare, dacă sunt proiecte anuale sau multi-anuale şi în acest caz când urmează a fi terminate şi care sunt alocările financiare prevăzute pentru 2019, 2020, s.a.m.d. Nu se ştie care este portofoliul investiţiilor în curs ale primăriei. Tot ceea ce putem presupune din lista prezentată este că acele sume sunt alocările din anul 2018.

În ceea ce priveşte achiziţiile independente, exprimările sunt eliptice, probabil pentru a ascunde situaţii actuale sau viitoare jenante, de genul ”teren zonă Catedrala Înălţarea Domnului, Ostroveni” – bănuim că este vorba de o achiziţie, dar nu ştim suprafaţa şi mai ales motivul. Iar acestei achiziţii publice i se alocă nu mai puţin de 100 mii RON. Situaţie similară pentru ”Imobil construcţie şi teren aferent str General Magheru nr. 25” pentru care se alocă suma ”modică” de 5,48 milioane RON, ceea ce reprezintă nu mai puţin de 20% din totalul cheltuielilor de investiţii finanţate din bugetul local.

Această opacitate în a prezenta detaliat destinaţia, motivele şi rezultatele estimate a se obţine din cheltuirea celor peste 193 de milioane  RON ( peste 41 de milioane de EUR ) subminează în mod fundamental credibilitatea bugetului, mai ales când se solicită cetăţenilor Râmnicului să scoată în plus din buzunare aproape 21 milioane RON (vezi tabelul T3), pentru a acoperi decizii profund greşite ale guvernării PSD, ”Revoluţia fiscală”, sau ale Primăriei Râmnicului.

 1. Estimarea veniturilor proprii în condiţiile menţinerii în anul 2018 a taxelor şi impozitelor locale din Râmnicu Vâlcea la nivelul anului 2017

Tabelul de mai sus prezintă, în primul rând, evoluţia veniturilor proprii (venituri din impozite şi taxe locale, venituri din cota defalcată din impozitul pe venit, sume de echilibrare din impozitul pe venit şi alte sume de la CJ Vâlcea) pe perioada 2012-2017. Pentru perioada 2012-2016 s-au folosit datele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), iar pentru 2017 estimările Primăriei Râmnicu Vâlcea utilizate la ultima rectificare a bugetului local pe anul 2017, în şedinţa din 20 noiembrie. Trebuie remarcat că în lipsa datelor oficiale privind execuţia bugetară pe anul 2017 este foarte dificil de a face calcule precise.

În al doilea rând Tabelul 1 face o estimare a acestor venituri pentru 2018, în condiţiile în care taxele şi impozitele locale ar fi rămas la nivelul anului 2017. Această estimare este făcută în 2 variante:

 1. O variantă optimistă care estimează în 2018 veniturile din taxele şi impozitele locale pe baza evoluţiei anului 2017 în raport de 2016 (plus 7,4%) , presupunând că s-ar fi produs aceiaşi creştere şi în 2018.
 2. O variantă realistă care estimează pentru 2018 veniturile din taxe şi impozite locale pe baza mediei de ratei de creştere a acestora din anii 2012-2017 (plus 2,5%).

Conform celor 2 variante, pierderile pe zona veniturilor proprii datorate ”Revoluţiei fiscale” a Guvernului PSD sunt:

 1. Varianta Optimistă: – 17,4 milioane RON
 2. Varianta Realistă: –  20,2 milioane RON

Tabelul 2 de mai jos arată nivelul extrem de mare al excedentelor bugetare la nivelul bugetului local, din venituri proprii, care se reportează de la un an la altul. Trebuie spus de la bun început că acest fenomen arată o cronicizare – se repetă de la un an la altul – şi că reflectă de fapt lipsa de performanţă a managementului de la nivelul Primăriei ! Resurse importante nu sunt cheltuite şi se reportează de la un an la un an la altul, ceea ce înseamnă că Primăria se poate descurca şi fără ele, foarte bine.

De observat că în cazul anului 2018 deficitul de venituri proprii, estimat în ambele variante, ar fi pe deplin acoperit de excedentul bugetar al anului 2017. Acest excedent reflectă numai 2 fenomene: (i) fie Primăria Râmnicului nu este capabilă să cheltuiască resursele pe care le obţine; (ii) fie nu are nevoie de ele. În ambele situaţii este perfect normală şi în interesul locuitorilor municipiului Râmnicu Vâlcea PROPUNEREA ca acest excedent să acopere pierderile bugetare datorate ”Revoluţiei fiscale” a Guvernului PSD.

Pe de altă parte Tabelul 3 arată impactul creşterii nivelului taxelor şi impozitelor locale asupra încasărilor – este vorba de o creştere de aproape 21 de milioane RON. Se poate observa cu uşurinţă că managementul Primăriei Râmnicu Vâlcea prin primar Mircia Gutău, doreşte să transfere INTEGRAL povara pierderilor bugetare generate de ”Revoluţia fiscală” a Guvernului PSD pe umerii cetăţenilor şi firmelor din municipiu ! Creşterea sumelor colectate de la cetăţeni şi firme, deci CREŞTEREA POVERII FISCALE, este absolut spectaculoasă: peste 50% de la un an la altul. Această creştere este cu totul neobişnuită şi complet inechitabilă, mai ales că în urma ”Revoluţiei fiscale” a Guvernului PSD nu a avut loc o creştere a veniturilor populaţiei sau firmelor, ci dimpotrivă. Acest transfer integral al rezultatelor erorilor guvernării PSD exclusiv pe umerii comunităţii din Râmnic este în opinia Organizaţiei municipale a Partidului Naţional Liberal ABSOLUT INACCEPTABIL !

 • Analiza unor cheltuieli din propunerea de buget

Din punctul de vedere al cheltuielilor 2 elemente ne reţin atenţia în special: evoluţia cheltuielilor de personal şi a celor de investiţii.

În primul caz trebuie repetat că modul de prezentare a proiectului de buget pe anul 2018 prezentat dezbaterii publice este sumar, şi probabil intenţionat confuz, pentru a nu permite comparaţii pe elemente de cheltuieli cu anii anteriori. Cel mai bine se vede acest lucru în ceea ce priveşte cheltuielile de personal: în unele capitole de cheltuieli se prezintă în mod distinct acest element – vezi cheltuielile DADP – în alte capitole, cele mai multe de altfel, se vorbeşte de cheltuieli de funcţionare. În acest fel este foarte dificil de evaluat, de exemplu, impactul creşterii salariilor din 2017. Totuşi pe baza cifrelor de la ultima rectificare a bugetului anului 2017, din data de 20 noiembrie, şi a interpretării puţinelor informaţii relevante din prezentarea proiectului de buget pe 2018 putem trage concluzia generală că efortul generat de cheltuielile de personal a crescut cu aproximativ 60% – 65%, ceea ce înseamnă în jur de 14,5 de milioane RON – vezi în acest sens Tabelul 4, dar numai pentru cele mai importante 3 sectoare ale Primăriei: personalul propriu, poliţia locală şi DADP.

Acest lucru înseamnă că peste 2/3 din creşterea veniturilor generată de noile taxe şi impozite locale este folosită de Primăria Râmnicului numai pentru a acoperi creşterea salariilor personalului propriu, cel de la poliţia locală şi de la DADP.

PNL Râmnicu Vâlcea nu se opune în nici un fel unei salarizări superioare a funcţionarilor publici şi a celorlalţi angajaţi din Primăria Râmnicului, dar considerăm că aceste costuri trebuie corelate cu posibilităţile financiare ale municipiului şi mai ales cu performanţa administraţiei locale în a furniza servicii publice de calitate.

Tabelul 5 prezintă comparativ investiţiile din 2017 şi 2018: constatăm o reducere a volumului acestora cu peste 30%, din care o reducere de 10 ori la co-finanţarea bugetului local pentru investiţiile finanţate din fonduri europene. Chiar şi la investiţiile finanţate integral din bugetul local este o scădere de peste 11%.

Acest lucru este paradoxal, deoarece am văzut mai sus că în realitate pierderile de venituri proprii generate de ”Revoluţia fiscală” a Guvernului PSD sunt integral compensate de creşterea încasărilor din taxe şi impozite locale generate de noile niveluri de impozitare. În plus celelalte modificări din buget, în special cele generate de transferul cheltuielilor de personal din învăţământ către inspectoratele şcolare, şi scăderea corespunzătoare a sumelor cu destinaţie specială din TVA, sunt neutre, nu influenţează în nici un fel capacitatea de a investi a Primăriei Râmnicului.

De fapt scăderea investiţiilor municipalităţii are 2 explicaţii majore:

 1. Lipsa de interes pentru atragerea de finanţări europene – s-a tot aşteptat programul minune PNDL2 de unde se credea că se pot obţine şi cheltui banii uşor, pe proiecte de 2 paginii, iar dezamăgirea din toamna anului trecut a fost mare.
 2. Creşterea cheltuielilor de personal – numai suma estimată mai sus a se cheltui în plus, pentru cele 3 sectoare, reprezintă aproape 50% din totalul cheltuielilor de investiţii planificate în 2018 .

PNL Râmnicu Vâlcea afirmă ca avem de-a face cu un buget de consum, care neglijează grav viitorul comunităţii noastre prin reducerea nejustificată a efortului investiţional, în ciuda retoricii goale a actualei conduceri a Primăriei.

 1. Concluzii

Proiectul de buget al Primăriei Râmnicu Vâlcea prezentat de dl. Primar Mircia Gutău, este sumar, confuz, complet lipsit de transparenţă, cu greşeli elementare de calcul şi prognoză bugetară, menit să ascundă un management slab al resurselor financiare şi al serviciilor publice ce trebuie furnizate populaţiei.

În acest context PNL Râmnicu Vâlcea solicită primarului Mircia Gutău următoarele două lucruri:

 • Revenirea la nivelul taxelor şi impozitelor locale din aul 2017 – în secţiune II a acestui material se arată de ce este necesar acest lucru.
 • Retragerea şi refacerea actualului proiect de buget într-un mod mult mai detaliat, clar şi transparent, care să includă şi cifre clare privind rezultatele pe care administraţia Râmnicului şi le asumă din cheltuirea unei sume atât de consistente

Biroul Politic Local al organizaţiei PNL  Râmnicu Vâlcea

 

**********************

Surse utilizate

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here