Ședință de lucru organizată de Prefectul Florian Marin și Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu

0

Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, împreună cu președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, au organizat marți, 13 martie 2018, începând cu ora 11.00, o ședință de lucru la sediul Instituției Prefectului, pe tema măsurilor pentru igienizare și salubrizare a zonelor din vecinătatea amenajărilor hidrotehnice, precum și a celor situate de-a lungul cursurilor de apă de la nivelul județului Vâlcea.

La ședință au participat și conducerile sau reprezentanți ai Direcției Silvice Vâlcea, Sucursalei Hidrocentrale Vâlcea, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatului Județean Vâlcea.

Ca urmare a ședinței de lucru s-au stabilit următoarele măsuri:

– desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri de pe raza localităţilor, identificate de-a lungul reţelelor de drumuri rutiere, a căilor ferate, amenajărilor hidrotehnice, cursurilor de apă, ori de pe terenurile agricole şi forestiere;

– instalarea indicatoarelor privind restricţionarea depozitării deşeurilor în locurile nepermise;

– întreţinerea şi decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localităţi;

– menţinerea într-o stare corespunzătoare a locurilor de agrement din jurul localităţilor şi în interiorul acestora;

– menţinerea de către cetăţeni, instituţiile publice şi agenţii economici a curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei/imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea;

– curăţirea şi salubrizarea albiilor cursurilor de apă, a lacurilor şi bălţilor, a malurilor acestora, precum şi a locurilor virane;

Activitățile menționate se vor derula și cu sprijinul și implicarea, în condițiile legislației în vigoare, a edililor UAT – urilor din județ. Urmărirea respectării măsurilor va aparține Gărzii de Mediu, care va aplica și sancțiuni, acolo unde situația o va impune.

Totodată, s-a stabilit ca în săptămâna 19-23 martie 2018, să fie organizată o nouă şedinţă de lucru, cu instituţiile/societăţile implicate, în vederea analizării stadiului acţiunilor mai sus menţionate.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here