Dezvoltarea locală se bazează pe parteneriat între comunitate și administrație – nu pe divergențe între cele două părți

0

Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Pro Medierea (APM) și Asociația Profesională a Mediatorilor din România (APMR), constatând numărul în creștere al litigiilor implicând autorități publice locale și considerând că acestea, pe lângă consumul de resurse, de toate tipurile, nu sprijină dezvoltarea comunităților locale, au depus și câștigat proiectul INFO – MEDIERE – relație eficientă administrație – cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor, cod SMIS 111610, cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Prin prezentul Comunicat anunțăm începerea proiectului care își propune, ca și obiectiv general, să determine o creștere a capacității de înțelegere și conștientizare a cetățenilor, respectiv a responsabililor din administrația publică a municipiilor, cu privire la soluționarea unui litigiu prin folosirea medierii ca metodă alternativă accesibilă și amiabilă, degrevând instanțele de judecată.

Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice asumate, sunt prevăzute următoarele activități a se desfășura pe o perioadă de 15 luni, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România:

  1. Creșterea gradului de informare și sprijinire efectivă a cetățenilor pentru a avea acces la informații relevante privind soluționarea prin mediere a unui litigiu cu administrația publică prin realizarea și difuzarea unei campanii de informare (spot TV, 8 conferințe de presă, 1000 de pliante, un sondaj de opinie, deschiderea unui centru de informare și consiliere pentru cetățeni),
  2. Consolidarea capacității administrației publice municipale pentru a folosi toate pârghiile legale în soluționarea prin mediere a disputelor cu cetățenii prin crearea cadrului în care să se discute despre abordarea obstacolelor existente (8 workshop-uri cu participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale, centru de resurse pentru autoritățile locale),
  3. Promovarea, la nivelul mediatorilor, a înțelegerii asupra specificității medierii în cazul diferendelor între administrație și cetățean (8 acțiuni de informare pentru mediatorii din țară),

cu un buget care acoperă costurile activităților tuturor partenerilor dar și cheltuielile administrative într-un total de 4.147.065,36 RON.

Grupul țintă pe care proiectul îl va atinge este format din:

  • Practicieni-reprezentanți ai celor 103 municipii din țară (206 participanți la workshop-uri regionale, 2000 informați prin materialele produse în proiect)
  • Mediatori autorizați (160 participanți la workshop-uri regionale)
  • 1000 profesioniști din mediul judiciar informați prin materialele produse în proiect
  • 20 autorități locale beneficiare de servicii directe de informare/consiliere prin centrul de resurse respectiv asistate în aplicarea procedeului medierii

Între administrația publică, mai ales cea locală și cetățean, tinde să se dezvolte o relație mai degrabă conflictuală, inclusiv în sfera de aplicabilitate a legislației transparenței – pentru a oferi doar un exemplu. Deși există metode alternative de soluționare a disputelor, înainte ca acestea să escaladeze, prin care s-ar diminua cheltuielile celor două părți în cazul soluționării litigiilor pe calea instanței de judecată, acestea sunt necunoscute și neutilizate în plan local. Toate acestea în condițiile în care, în ultimii ani, gradul de supra – încărcare cu dosare a instanțelor contencios – administrativ de pe lângă tribunale a fost într-o continuă creștere îngreunând activitatea acestora. La sfârșitul anului 2016, conform statisticilor provenind chiar de la primăriile municipiilor, se aflau pe rolul instanțelor între 600 de litigii la Bistrița – Năsăud și 108 la Deva.

Proiectul răspunde inclusiv prevederilor Planului de Acțiune privind Strategia pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar 2015 – 2020 cu privire la „degrevarea instanțelor și parchetelor prin promovarea, în continuare, a medierii prin informarea publicului și magistraților asupra utilizării medierii și acțiuni de formare a practicienilor”.

În fața acestei realități și potențând premisele de schimbare, consorțiul format a luat inițiativa de a pune în comun resurse și expertiză (fiecare partener pe domeniul său de excelență și cu o abordare complementară) pentru a promova o bună înțelegere a medierii ca modalitate de soluționare a situațiilor litigioase în care, din păcate, cetățenii și administrația se află adesea.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here