Analiza activității Parlamentului European în primul semestru din 2018

0

De la lucrătorii detașați și economia digitală la Brexit și la viitorul Europei, prima jumătate a anului 2018 a fost încărcată pentru Parlamentul European.

Să ne uităm la subiectele principale din primele șase luni.

În prima jumătate a anului 2018, Parlamentul European a condus o serie de dezbateri asupra viitorului Europei cu liderii UE. De la migrație și schimbările climatice la dezvoltare și securitate: opt lideri au venit în Parlament pentru a-și împărtăși opiniile cu privire la provocările cu care se confruntă blocul. Una dintre aceste provocări este decizia Regatului Unit de a părăsi UE.

Parlamentul European joacă un rol cheie în negocierea acordului de retragere. În martie, membrii au cerut angajamente comune privind drepturile cetățenilor, obligațiile financiare și granița irlandeză.

În eforturile depuse în direcția unei economii digitale mai puternice, Parlamentul a votat să pună capăt barierelor în calea cumpărăturilor online transfrontaliere și a aprobat un proiect de lege pentru facilitarea fluxului liber de date fără caracter personal.

Consolidând drepturile lucrătorilor detașați, membrii au votat asupra unor noi norme pentru a se asigura că lucrătorii care sunt trimiși temporar în alte țări ale UE primesc aceeași remunerație pentru aceeași muncă. Scopul este îmbunătățirea condițiilor de călătorie și de cazare și stabilirea unei concurențe loiale pentru companii.

Cel puțin 32%. Atât de multă energie ar trebui să provină din surse regenerabile. De asemenea, membrii stabilesc obiective, cum ar fi utilizarea tehnologiilor inteligente și renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor.

În cadrul luptei împotriva schimbărilor climatice, sistemul UE de comercializare a carbonului a fost actualizat pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40%. Reduce emisiile de CO2 din industrie, încurajând în același timp investițiile cu emisii reduse de carbon.

Parlamentul European a stabilit noi obiective care să stimuleze reciclarea, să reducă depozitele de deșeuri și să prevină deșeurile printr-o ambalare mai eficientă în efortul său de a trece la o societate eficientă din punct de vedere a utilizării resurselor. De asemenea, noile norme vizează reducerea la jumătate a deșeurilor alimentare din UE.

Membrii au solicitat integrarea unei politici agricole durabile în economia circulară, încurajând inovarea, cercetarea și practicile inteligente. Aceștia au cerut corectitudine în distribuirea fondurilor către agricultori și au solicitat mai mult sprijin pentru apicultori.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here