ANUNȚ: Adunare Generală convocată de O.U.A.I. – PICĂTURA Galicea pentru data de 14 septembrie 2018

0

O.U.A.I.”PICĂTURA “GALICEA
GALICEA VÂLCEA
NR.8 DIN 25.08.2018

CONVOCATOR,

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii “PICĂTURA”, Galicea prin consiliul de administraţie, aducem la cunoştinţa membrilor şi celor interesaţi convocarea Adunării Generale Extraordinare a Organizaţiei pentru data de 14 Septembrie 2018, ora 15.30, la Primăria Galicea, cu următoarea ordine de zi:

1. Validarea Consiliului de Administraţie precum şi modificarea dacă este cazul;
2. Validarea Comisiei de Cenzori şi a Comisiei de Arbitraj precum şi a modificărilor, dacă este cazul;
3. Împuternicirea Preşedintelui Organizaţiei pentru a face toate demersurile necesare accesării de Fonduri Guvernamentale Nonguvernamentale, Europene şi alte surse privind refacerea şi modernizarea sistemului de irigaţii (staţia SPP 107 şi Ploturile aferente);
4. Împuternicirea preşedintelui de a semna documente în relaţia cu Primăria Galicea, ANIF R.A, Ministerul Agriculturii, Comisia Europeană, Firme de stat şi private şi alte instituţii de stat, precum şi relaţia cu orice Bancă din România (închideri şi deschideri de conturi şi alte operaţiuni bancare) până la revocarea acestuia;
5. Alegerea reprezentanţilor localităţii Galicea care vor reprezenta membrii Adunării Generale în conformitate cu Art.3 din Ordinul 146/8.03.2005;
6. Diverse.

PREŞEDINTE,
DRAGOMIR MARIUS

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here