UNTRR solicită sprijinul Eurodeputaților români pentru respingerea Pachetului Mobilitate 1

0

UNTRR solicită sprijinul Eurodeputaților români pentru respingerea Pachetului Mobilitate 1, în colaborare cu Eurodeputații din alte State Membre UE afectate. Opriți legalizarea segregării Vest-Est a transporturilor rutiere în UEUniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicită sprijinul Eurodeputaților români într-un moment crucial pentru soarta transportatorilor români în UE, când Parlamentul European (PE) va decide poziția sa cu privire la Pachetul Mobilitate 1, in cadrul reuniunii TRAN din 10.01.2019, urmată de plenul PE din 14 – 17 ianuarie 2019.

UNTRR face apel la acțiunea coordonată a tuturor Eurodeputaților români pentru respingerea Pachetului Mobilitate 1, în colaborare cu Eurodeputații din alte State Membre UE afectate !

Precizăm că UNTRR, alături de asociațiile IRU din țările est-europene organizează un amplu protest pentru stoparea adoptării Pachetului Mobilitate 1, acțiune care va avea loc la Bruxelles pe 10.01.2019, în fața Parlamentului European. Votul Parlamentului European din 10.01.2019 privind Pachetul Mobilitate are o importanță majoră pentru transportatorii români și estici, după ce Consiliul de Transport UE  a adoptat pe 03.12.2018 poziția sa generală privind Pachetul de Mobilitate 1, bazată pe compromisul periculos al Președinției Austriece susținut de Statele membre ale Alianței Rutiere. Transportatorii români și est-europeni sunt revoltați și extrem de îngrijorați de propunerile restrictive ale Pachetului Mobilitate, vizând modificarea legislației europene în domeniul transporturilor rutiere, pe fondul protecționismului în creștere al Statelor Membre din Vestul UE reunite în cadrul Alianței Rutiere.

Atenționăm că măsurile Pachetului Mobilitate 1 vor conduce la reducerea semnificativă a transporturilor rutiere internaționale operate de transportatorii români în UE cu consecințe negative asupra economiei României, în condițiile în care, reamintim că transportul rutier de mărfuri este principalul contributor la exportul de servicii al României, conform datelor BNR.  

Solicităm Eurodeputaților români, membri în TRAN, să respingă ferm amendamentele restrictive de compromis propuse de raportorii TRAN pentru dosarele cheie ale Pachetului Mobilitate. În acest sens, vă transmitem mai jos observațiile UNTRR cu privire la:

Propunerea de Lege specială pentru aplicarea Directivei detașării  nr. 71/1996 la transporturile rutiere

UNTRR solicită excluderea transportului rutier de la regulile detașării. UNTRR, împreună cu peste 50 de asociații profesionale din 24 de state membre ale UE, au semnat o declarație comună împotriva aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor (96/71/CE) la operațiunile de transport internațional din UE (disponibilă pe www.stopneoprotectionism.eu ). 

Plată egală pentru muncă egală în același loc – acest principiu trebuie să se aplice și companiilor din Centrul și Estul UE, nu numai angajaților, în caz contrar Pachetul Mobilitate va distorsiona grav competiția pe piața de transport europeană, legalizând discriminarea transportatorilor români și est-europeni. Reamintim faptul că în prezent, pentru aceleași servicii de transport rutier internațional operate în Vestul UE, firmele de transport sunt plătite diferit. Cum poate fi aplicat conceptul plată egală pentru muncă egală în același loc dacă firmele nu au șanse egale? Nu vorbim de diferențe de câteva procente, ci de 30-50% la venit pentru firme dintr-o industrie cu marja medie de sub 5%. Considerăm necesară o analiză a Comisiei Europene – DG COMPETIȚIE cu privire la diferențele semnificative, de până la 30-50%, între tarifele plătite firmelor din Est și celor din Vest pentru aceleași servicii pe aceleași trasee din Vestul UE. 
Pachetul mobilitate trebuie să asigure condiții egale de competiție pe piața europeană de transport rutier. Așa cum în domeniul bancar se utilizează dobânda de referință EURIBOR  marja băncii, similar ar trebui utilizat în transportul rutier european Costul de referință UE + marja fiecărei firme de transport rutier, alături de liberalizarea pieței.

Referitor la propunerea de compromis a raportorului TRAN Kyllonen privind detașarea lucrătorilor:
– Considerăm inacceptabile amendamentele de compromis inspirate din propunerea Președinției Austriece, în contradicție cu raportul Eurodeputatei Kyllonen adoptat de TRAN pe 04.06.2018, care prevede excluderea transporturilor rutiere internaționale de la regulile de detașare. Atenționăm că orice compromis bazat pe propunerea de aplicare a directivei detașării lucrătorilor la toate operațiunile de transport rutier internațional, cu exceptarea operațiunilor de transport rutier bilateral este inacceptabil pentru transportatorii români, având un impact negativ semnificativ asupra operațiunilor de transport internațional. 

Referitor la amendamentele TRAN privind controlarea aplicării regulilor detașării la transportul rutier, UNTRR se opune oricăror cerințe administrative suplimentare pentru transportatorii rutieri internaționali, cum ar fi declarația de detașare sau crearea unei interfețe publice dedicate transportatorilor rutieri conectate la IMI, având în vedere că șoferii profesioniști nu sunt lucrători detașați, ci lucrători mobili care operează în mod obișnuit transport internațional în alte țări. Considerăm că actuala legislație europeană oferă suficiente instrumente de control și susținem utilizarea eficace a acestora de către autoritățile de control ale fiecărui Stat Membru, respectiv Registrul electronic al întreprinderilor de transport rutier (ERRU), alături de utilizarea eficace a sistemelor RRS (Risk Rating Systems) privind clasificarea încălcărilor grave ale normelor UE. De asemenea, tahograful digital oferă rapoarte detaliate  privind activitatea unui șofer profesionist, în scopul stabilirii perioadei de lucru și de odihnă petrecute de un șofer profesionist în fiecare Stat Membru. În același timp, UNTRR susține faptul că respectarea legislației naționale și europene a muncii nu ar trebui să fie controlată în trafic, ci numai prin controale la sediul companiei, unde se găsesc toate documentele și datele relevante precum contractele de angajare și documentele de plată. Având în vedere faptul că transporturile rutiere sunt un sector economic extrem de reglementat la nivel european, considerăm că toate controalele privind firmele de transport trebuie limitate la zona legislației aplicabile industriei transporturilor rutiere, utilizând instrumentele legislației europene specifice, fără a extinde controalele efectuare firmelor de transport la alte zone legislative.

Referitor la utilizarea e-CMR ca instrument de control, considerăm că aceasta poate oferi informații relevante privind controlul operațiunilor de transport rutier internațional și cabotaj, însă este abuzivă orice extindere a utilizării acestui document de natură comercială pentru controlul detașării. Precizăm că în prezent, UNTRR promovează adoptarea de către România a legislației privind utilizarea CMR electronic (e-CMR) pentru a facilita  accesul transportatorilor români la operațiunile digitale de transport și logistică, contribuind la eficientizarea activității lor la nivel european – iar în acest context, vă rugăm să respingeți ferm orice propunere de transformare a e-CMR în instrument de aplicare a detașării la operațiunile de transport rutier internațional, care ar afecta negativ activitatea transportatorilor români în UE.

Propunerea de revizuire a Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă ai șoferilor profesioniști

UNTRR solicită ca perioada de repaus săptămânal normal să poată fi efectuată în cabina camionului. De asemenea, UNTRR este împotriva introducerii obligației întoarcerii acasă a șoferilor.

Referitor la propunerea de compromis a raportorului TRAN Van de Camp:
– considerăm inacceptabil amendamentul privind interzicerea efectuării în cabină a perioadelor de repaus săptămânal normal și redus, însă salutăm menținerea derogării care permite șoferilor profesioniști să își efectueze perioadele de repaus săptămânal normal și redus în cabina camionului, cu condiția ca acesta să fie parcat într-o locație certificată(zonă de parcare dedicată).
– considerăm periculos amendamentul privind întoarcerea acasă a șoferilor cel puțin o dată la patru săptămâni – sau efectuarea perioadei de repaus săptămânal normală într-o locație aleasă de șofer
– considerăm inacceptabilă propunerea raportorului TRAN Wim Van De Camp privind extinderea controlului în trafic al rapoartelor tahografului digital la ultimele 56 zile și vă rugăm să susțineți menținerea prevederilor actuale ale Regulamentului 561/2006 privind controlarea ultimelor 28 zile, orice controale mai detaliate putând fi efectuate la sediul companiilor de transport rutier și nu în trafic.
– De asemenea, considerăm că obligativitatea introducerii noului tahograf inteligent la transportul internațional nu este justificată, având în vedere faptul că funcția sa GPS este deja disponibilă la bordul vehiculelor și atenționăm că obligația privind echiparea camioanelor cu noul tahograf inteligent generează costuri nejustificate transportatorilor români, legate de interesul Statelor Alianței Rutiere de a utiliza tahograful inteligent ca instrument de control pentru detașare și cabotaj. 

Propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie și a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piața de transport rutier de marfă

UNTRR este împotriva propunerilor inacceptabile de restricționare a cabotajului sub perioada de 7 zile permisă prin legislația europeană actuală (Regulamentul 1072/2009) și ne exprimăm îngrijorarea cu privire la noile prevederi privind aplicarea Regulamentului Roma I și obligația întoarcerii acasă a autovehiculelor. Pachetul mobilitate trebuie să continue liberalizarea pieței transportului rutier de marfă și să nu introducă condiții mai restrictive decât prevederile actuale ale Regulamentelor 1071/2009 privind accesul la ocupația de transportator rutier și ale Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piața de transport rutier din UE.

Referitor la propunerea de compromis a raportorului TRAN Ismail Ertug:
 – considerăm inacceptabilă propunerea de restricționare a cabotajului la 3 zile urmate de o perioadă de “răcire” (cooling-off) de 60 de ore după întoarcerea autovehiculului în statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier și până la efectuarea unui nou transport internațional care provine din statul membru în care este stabilită firma. Această restricționare a cabotajului este o abatere a UE de la drumul spre piața liberă, iar prevederea privind obligația întoarcerii acasă a vehiculelor este inacceptabilă, pentru că aceasta afectează libertățile fundamentale de circulație în UE, cu impact negativ asupra eficienței transporturilor și asupra mediului, prin creșterea curselor în gol, contrar obiectivelor UE privind reducerea emisiilor de CO2 din transport. 
– semnalăm propunerea periculoasă ca legislația în domeniul transportului rutier să fie consolidată pentru a asigura o bună aplicare a Regulamentului Roma I, astfel încât contractele de muncă să reflecte locul de muncă obișnuit al șoferilor, iar sediul de înființare al firmei să fie locul în care sau de la care șoferii își desfășoară în mod obișnuit activitatea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (Roma I).Atenționăm cu privire la contextul legislativ periculos, creat prin adoptarea de către Parlamentul European a raportului EMPL referitor la revizuirea regulamentelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială (883/2004 și 987/2009) – prin care se propune ca în cazul persoanelor care își derulează activitatea în 2 sau mai multe State Membre (precum șoferii de transport internațional), aceștia să nu mai aparțină sistemului de securitate socială din țara de rezidență (România), ci țării în care aceștia lucrează cel mai mult. UNTRR este deosebit de îngrijorată de aceste evoluții, care ar putea conduce la situația în care șoferii profesioniști români ar aparține sistemelor de securitate socială din alte țări, atunci când efectuează transporturi internaționale. 

Aceste măsuri restrictive vor crește semnificativ povara transportatorilor rutieri care deja trebuie să plătească șoferilor de transport internațional salariile minime ale diferitelor țări în care își desfășoară activitatea și vor conduce la migrația masivă în Statele din Vest, atât a șoferilor români, cât și a firmelor de transport românești, dar și a subsidiarelor din România ale multinaționalelor, care se vor întoarce în țările de origine. Prin aceste măsuri, Statele Vestice din Alianța Rutieră își vor repatria companiile, pentru a plăti taxe, impozite și contribuții sociale pentru angajați în țările lor. În același timp, se urmărește angajarea șoferilor români și estici la firmele din vest confruntate cu o criză de forță de muncă calificată. Dar miza este și mai mare, fiind totodată vizată și atragerea firmelor estice competitive, care în condițiile impuse de Pachetul Mobilitate vor ajunge să opteze să se stabilească în Statele din Vest, generând creșteri importante în produsul intern brut al acestora.

De asemenea, considerăm inacceptabilă propunerea ca o nouă Autoritate Europeană a Muncii să aibă rolul de a controla respectarea legislației europene specifice transporturilor rutiere. Considerăm că pentru îndeplinirea acestui rol, trebuie înființată Agenția Europeană de Transport Rutier, care să asigure un cadru uniform de aplicare a normelor UE în toate statele membre ale UE, acționând prompt pentru stoparea interpretărilor naționale actuale ale legislației UE în vigoare și a controalelor abuzive din unele State Membre. Transportul rutier merită același tratament ca toate celelalte moduri de transport, pentru care există agenții europene dedicate.

UNTRR atenționează că această abordare inițiată de Alianța Rutieră și sprijinită de Consiliul Miniștrilor de Transport prin poziția adoptată la începutul lunii decembrie 2018, excedează zona transporturilor rutiere, vizează legalizarea segregării Vest – Est în transporturile rutiere, cu impact economic major pe termen mediu și lung, transferul companiilor și personalului din țările din est în țările din vest, datorită costurilor de operare ridicate în mod artificial de acest pachet legislativ care deși, în mod ipocrit, susține reguli egale pentru toți jucătorii din piață, impactul acestor reguli va duce la imposibilitatea de a opera transporturi rutiere internaționale în Europa de Vest de către firme situate în Europa de Est.

În următorii 5 ani, peste 20% din firmele de transport de top din est (capital local și subsidiare ale multinaționalelor) vor migra în vest, cu șoferi și cu familiile acestora, care vor fi implicate în furnizarea altor servicii pentru țări cu populație îmbătrânită.

UNTRR solicită tuturor Eurodeputaților Români să respingă ferm amendamentele de compromis inacceptabile propuse de raportorii TRAN privind Pachetul Mobilitate!  MAI BINE NICIUN COMPROMIS DECÂT UN COMPROMIS DEZASTRUOS PENTRU TRANSPORTATORII ROMÂNI! 

În acest moment decisiv, transportatorii români au nevoie de implicarea activă și coordonată a Eurodeputaților români, pentru ca Parlamentul European să respingă propunerile restrictive de modificare a legislației europene de transport rutier ale Pachetului Mobilitate 1 și să se opună adoptării acestui pachet legislativ periculos pentru transportatorii români.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR)

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here