Primăria Craiova: Consultare publică cu privire la regulamentul pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile locale

0

Primăria Municipiului Craiova anunţă publicul interesat asupra iniţierii procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, privind Regulamentul pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005.

Etapa consultării publice are loc în perioada 05.04.2019-22.05.2019.

Persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii pot transmite propunerile, observaţiile sau punctele de vedere la adresa de e-mail: imaginecv@primariacraiova.ro sau la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 7, până la data de 22.04.2019

Documente atașate:

1 – Regulament – Craiova

2 – Formular cerere de finantare – Craiova

3 – Raport – Craiova

4 – Hotararea – Craiova

5 – Expunere de motive – Craiova

6 – Raport de avizare – Craiova

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here