FORT aduce precizări cu privire la campania de dezinformare având ca temă transportul regulat de pasageri în trafic judeţean

0

Federaţia Operatorilor Români de Transport – F.O.R.T., în dorinţa de a informa în mod corect întreaga opinie publică, raportat campaniei de dezinformare având ca temă transportul regulat de pasageri în trafic județean, subiect generat de publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de Urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport în unităţile administrative teritoriale şi a legii serviciilor de transport public, face următoarele precizări de natură să transmită informaţii corecte pentru publicul călător:

  1. în cazul neadoptării OUG-ului în cauză, toate cursele regulate de transport judeţean, începând cu data de 01.07.2019 ar fi fost paralizate din cauza vidului legislativ ce nu permitea nici Consiliilor Judeţene şi nici Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. să elibereze/prelungească licenţele de traseu ce îşi încetau valabilitatea la data de 30 Iunie 2019. Odată cu preluarea temporară (până la apariţia normelor) a acestei atribuţii de către ARR, situaţia a fost deblocată printr-un efort demn de lăudat la nivelul acestei autorităţi din cadrul Ministerului Transporturilor, autoritate ai cărei angajaţi au lucrat special în weekend-ul 29-30 Iunie pentru prelungirea tuturor licenţelor.
  2. la cererea operatorilor de transport, absolut toate licenţele de traseu, emise după atribuirea programelor judeţene din 2013, au fost prelungite până în iunie 2023, situaţie valabilă pe întreg teritoriul naţional, în toate judeţele.
  3. din anul 2008, moment în care transportul rutier de pasageri prin curse regulate la nivel judeţean a devenit serviciu de utilitate publică şi până în prezent, nici un Consiliu Judeţean nu a acordat compensaţii financiare operatorilor de transport, cu toate că a aprobat, în cele mai multe cazuri, tarife ce nu acoperă costurile operaţionale şi în plus o marjă de profit rezonabilă. Mai mult decât atât, la solicitarea expresă a unor Consilii Judeţene sau primari ai unor localităţi sărace, au existat situaţii în care prestaţia operatorilor de transport a fost realizată pe trasee total nerentabile, fără acoperirea investiţiilor realizate.

Deşi prin  apariţia Legii nr. 92/2007 autorităţile locale aveau posibilitatea (legală) să se implice în desfăşurarea activităţii de transport judeţean, cu mici excepţii (3-4 judeţe unde s-a delegat gestiunea transportului) în majoritatea judeţelor el a rămas comercial, fără nicio implicare din partea autorităţilor locale competente din 2008 şi până în prezent.

  1. autorităţile locale competente, prin operatorii locali (la transportul în interiorul localităţii) şi prin operatorii regionali (la ADI-uri) au “grevat” bugetele locale cu costuri “ireale” (de tarif/km) de 4-5 ori mai mari decât cele în regim comercial.

De exemplu: Piatra Neamţ 9 lei/km; Brașov 7-9 lei/km; Vaslui 7.75 lei/km; Iași 7.5 lei/ km.

Astfel, se observa faptul că autorităţile locale nu s-au implicat în transportul judeţean (de la apariţia Legii nr. 92/2007) iar acolo unde totuşi au făcut-o, au stabilit bugete de compensare mult mai mai mari decât cele de pe piaţă, preferând să-şi compenseze proprii operatori, dar împovărând bugetele locale cu costuri “neoperaționale” în pofida oricărui calcul economic.

Un operator propriu, al UAT-ului sau ADI-ului face transport public la tarife de 4-5 ori mai mari decât tarifele de pe piaţa comercială (liberă) similar cu domeniul construcţiilor, unde metri pătraţi de montaj pavele şi borduri, bănci în parcuri sau asfaltări, ajung să coste bugetul local, atunci când lucrează cu firmele proprii, mult mai mult decât dacă contractile de lucrări s-ar atribui prin licitaţie publică.

  1. prin adoptarea OUG-ul în discuție, Consiliile Judeţene primesc prerogative suplimentare raportat situaţiei legislative anterioare în sensul menţinerii acestora din urmă, la care se adăugă, eliberarea licenţelor de traseu, controlul prin împuterniciţii ai conducerii Consiliilor judeţene, organizarea şedinţelor de atribuire, realizarea studiilor de specialitate în vederea îmbunatăţirii, modificării sau elaborării programelor de transport judeţean şi corelării acestora cu nevoia de mobilitate a pasagerilor.
  2. riscul ca unele trasee judeţene să rămână, în viitorul apropiat, fără transport regulat apare numai la nivelul acelor UAT-uri ce refuză să întocmească studii de specialitate (de trafic şi de oportunitate) care să determine evoluţia mobilităţii pasagerilor, pentru a asigura încă din Ianuarie 2020 bugetele necesare pentru acoperirea eventualelor diferenţe între tarifele impuse (aprobate) şi costurile operaţionale la care, în mod obligatoriu, se adăugă marjele de profit rezonabile.
  3. în ciuda haosului legislativ generat la nivel naţional de proastă înţelegere a legislaţiei europene şi naţionale din ultimele 12 luni, F.O.R.T. este în măsură să ofere publicului informaţii punctuale legate de investiţiile realizate de către operatori:
  • la nivel naţional, în 2019, creşterea investiţiilor în autocare şi autobuze noi, în primul trimestru a fost de 266 % în comparaţie cu anul 2018
  • la nivelul aceloraşi mijloace de transport, în perioada 2017-2019, la nivel naţional operatorii de transport au realizat următoarele investiţii:

Anul 2017: 924 de vehicule de transport pasageri

– valoare medie investiţii: 46 mil euro

Anul 2018: 1644 de vehicule de transport pasageri

– valoare medie investiţii: 82,2 mil euro

 Anul 2019: 924 de vehicule de transport pasageri

– valoare medie investiţii: 51 mil euro 

  1. Federaţia Operatorilor Români de Transport, alături de toate asociaţiile şi filialele membre, luptă în continuare pentru creşterea gradului de confort şi siguranţă în beneficiul pasagerilor şi pentru asigurarea tuturor condiţiilor operaţionale şi legislative care să permită operatorilor de transport realizarea unor investiţii sustenabile şi consideră că numai un parteneriat solid şi transparent cu toate instituţiile statului, poate dezvolta sectorul de transport rutier de pasageri în interesul economic şi social general.
Federaţia Operatorilor Români de Transport - F.O.R.T.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here