CAS Vâlcea aduce precizări cu privire la noile dispoziții specifice certificatului de concediu medical acordat în perioada stării de urgenţă

0

Având în vedere ORDINUL nr. 633/470/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituite la nivel național, se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Pe perioada stării de urgență, documentele prevăzute la art. 64 alin. (2), precum și certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Pe perioada stării de urgență, documentele necesare preluării în plată prevăzute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2), de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020, NU se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral de către aceste instituții.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here