Recoltarea cerealelor păioase, arderea miriștilor și a vegetației uscate, sub lupa ISU Dolj

0

În perioada 1-16 iulie 2020, inspectori de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj au executat verificări în teren privind respectarea măsurilor de prevenire la recoltarea cerealelor păioase, a arderii miriștilor și a vegetației uscate.

Au fost executate 10 controale la operatori economici, unde au fost constatate 36 deficiențe, dintre acestea 13 au fost remediate, iar pentru restul au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 59.500 lei. Toți operatorii economici verificați au fost instruiți cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la recoltarea cerealelor păioase, precum și cu privire la respectarea normelor privind arderea miriștilor și vegetației uscate.

Totodată împreună cu reprezentanții APIA Dolj au fost efectuate verificări, pe traseele din Județul Dolj, astfel încât să poată fi preîntâmpinate arderile necontrolate de miriște. În timpul acestor verificări nu au fost identificate persoane care să efectueze lucrări cu focul deschis, pentru igienizarea terenurilor. Verificările vor continua până la terminarea sezonului canicular-secetos.

Recomandări

Pentru a se evita producerea de situaţii de urgenţă generate de incendii pe suprafeţele cultivate cu păioase, mai ales acum când temperaturile sunt foarte ridicate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj recomandă respectarea următoarelor reguli în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

a) lucrările vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumurile, fondul forestier, locuinţele şi căile ferate cu care învecinează, prin crearea unor fâşii paralele arate;
b) lăţimea fâşiei de izolare va fi faţă de drumuri şi fondul forestier, de 20 metri, iar faţă de calea ferată, de 30 metri;
c)paiele şi cerealele boabe, rezultate de la recoltare, vor fi evacuate în afara fâşiei;
d) punctele de alimentare cu carburanţi se vor stabili la cel puţin 20 metri în afara lanurilor de cereale, iar aprovizionarea maşinilor agricole la punctele de alimentare se va face cu motoarele oprite;
e) începând cu perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri de cereale şi pe mirişti. Locurile pentru fumat nu se vor amplasa la o distanţă mai mică de 50 metri faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă mai mică de 40 metri. În aceste locuri se vor instala tăbliţe cu inscripţia „FUMATUL OPRIT”.

În cazul recoltării cerealelor păioase cu combina, mecanizatorii vor lua următoarele măsuri preventive:

• eliminarea scurgerilor de carburanţi;
• exploatarea instalaţiei electrice în perfectă stare;
• dotarea combinelor cu stingătoare cu praf şi CO2, precum şi cu butoaie cu apă în cantitate de 200 litri;
• zilnic, înainte de începerea lucrului, se va verifica întinderea curelelor de acţionare;
• se va veghea ca toba de eşapament să nu se înfunde;
• se va urmări ca periodic să fie înlăturate înfăşurările de paie sau alte materiale de pe axele roţilor de transmisie şi de pe crucile cardanice;
• reparaţiile de durată se vor executa în afara lanurilor de cereale.

Terenurile destinate depozitării furajelor vor fi curăţate de resturi vegetale uscate, amplasându-se departe de liniile electrice de înaltă tensiune, grajduri, magazii, drumuri cu trafic intens, căi ferate etc., dar pe cât posibil în apropierea unor surse de apă.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here