În atenția candidaţilor înscrişi la Jandarmeria Mehedinți pentru a susține examen de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

0

Candidaţii înscrişi la sediul Jandarmeriei Mehedinți pentru a susține examen de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti vor parcurge următoarele etape din cadrul concursului de admitere 

Astfel, cei care au depus dosarul complet şi au avizul „APT” la examinarea psihologică, se vor prezenta la centrul zonal de selecție din cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, pentru susținerea probei eliminatorie de evaluare a performanțelor fizice în perioada  24–29 august 2020.

Candidații declarati “admis” la această probă, vor susține  evaluarea cunoștințelor,  în perioada 1–2 septembrie 2020.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor de evaluare a performanțelor fizice și de evaluare a cunoștințelor se realizează de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al instituției precum și al centrului zonal de selectie.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here