Prefectura Vâlcea – informare cu privire la vânzarea unui teren aflat în proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea

0
Vocea Olteniei solicită Guvernului demiterea din funcție a prefectului Sebastian Fârtat
Instituția Prefectului - Județul Vâlcea

Comunicat de presă

Pentru corecta informare a cetățenilor, ca urmare a unor informații apărute în spațiul public despre Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Vâlcea nr. 179/30 iulie 2020, privind vânzarea unui teren în suprafață de 29 metri pătrați, aflat în proprietatea privată a municipiului, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea face următoarele precizări:

1) Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a transmis Instituției Prefectului, prin adresa nr. 28472/4 august 2020, hotărârile consiliului local nr. 168 – 187 din data de 30 iulie 2020, pentru verificarea legalității, iar prin adresa nr. 29357 din data de 11 august 2020, Primăria a solicitat avizul de legalitate pentru HCL nr. 179/30 iulie 2020.

2) Instituția Prefectului a răspuns solicitării Primăriei Râmnicu Vâlcea în data de 12 august 2020, în sensul că, verificând HCL nr. 179/30 iulie 2020, s-a constatat faptul că aceasta a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 136, alin. 1 și ale art. 228, alin. 4, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, care interzic aleșilor locali să inițieze și să participe la emiterea sau adoptarea unor acte administrative dacă aceștia au vreun interes personal, precum și pe cele ale art. 363, alin. 6, din aceeași ordonanță, care prevede selectarea, prin licitație publică, a unui evaluator pentru stabilirea prețului de vânzare a imobilelor aflate în proprietatea statului.

3) În urma verificării de legalitate, Instituția Prefectului a solicitat Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, prin adresa nr. 10926/12 august 2020, documente în dovedirea respectării prevederilor legale mai sus menționate, precum și a documentului din care rezultă modalitatea de selecție a evaluatorului. În cazul în care autoritatea nu poate face dovada respectării acestor prevederi legale, s-a solicitat revocarea actului în următoarea ședință de consiliu local.

Instituția Prefectului – Județul Vâlcea

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here