ANUNȚ: vânzare prin licitație publică cu strigare pentru Pensiune turistică situată în Râul Vadului

0
ANUNȚ: vânzare prin licitație publică cu strigare pentru Pensiune turistică situată în Râul Vadului

NUMERA RESTRUCTURING I.P.U.R.L., lichidator judiciar al S.C. VERACOM IMPEX S.R.L., CUI: 18527314, potrivit Încheierii din data de 28.10.2020, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 1404/90/2016, organizează, în 18 februarie 2021, ora 11.00, la sediul procesual ales București, str. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Buisness Corp, corp B, birou 239, sector 2, vânzarea prin licitație publică cu strigare pentru Pensiune turistică* situată în sat Râul Vadului, com. Câineni, jud. Vâlcea  compus din C1 – Spaţiu comercial, Sc: 318 mp și Scd: 636 mp, P+1E, și C2 – Centrală termică (dezafectată), Sc: 60 mp.(*terenul este proprietatea Consiliului Câineni).

Prețul de pornire este de 136.435,00 lei (valoare de evaluare 209.900,00 lei).

Persoanele care doresc să participe la licitație sau pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt cu 24 ore anterior ținerii licitației publice, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar.

În cazul în care activul nu va fi valorificat se vor mai organiza licitații în 11.03.2021 și 01.04.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0740.853.209.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here