CONSILIUL JUDEȚEAN OLT acordă mandat special domnului Virgil Delureanu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt

0

     CONSILIUL JUDEȚEAN OLT a adoptat o hotărâre prin care se acordă mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” – domnului Virgil Delureanu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, ca în numele și pentru Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Olt să voteze pentru aprobarea in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” ” a următoarelor:
a) modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza județului Olt prevăzute în Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, conform anexei nr. 1 a aceleiași hotărâri;
b) modificarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Olt, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;
c) încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 6867/18.06.2018, conform anexei nr. 3 a aceleiași hotărâri;
d) încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 2542/06.12.2021, conform anexei nr. 4  a aceleiași hotărâri.

 

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here