Proiecte de Legi, Ordonanțe de Urgență și Proiecte de Hotărâri, incluse pe agenda şedinţei Guvernului din 27 ianuarie 2017

0

PROIECTE DE LEGI

1. PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2017

2. PROIECTUL LEGII bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

3. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
– Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/01/OUG-3.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/01/OUG-4.pdf

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
Proiectul poate fi consultat AICI

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat AICI

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.595/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Proiectul poate fi consultat AICI

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.
Proiectul poate fi consultat AICI

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017
Proiectul poate fi consultat AICI

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here