Taxe plătite online pentru pașapoarte, permise și numere de înmatriculare

0

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, plata tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.

Plata se poate face online în sistem internet banking dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul unic aferent Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj, deschis de către Instituţia Prefectului Judeţul Dolj la Trezoreria Municipiului Craiova.

Pentru sumele încasate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj a fost deschis contul – IBAN RO35TREZ291502601X019905, cod de identificare fiscală 4332118;

Plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank. Plata în numerar se poate face la casieriile Trezoreriei Municipiului Craiova din strada Mitropolit Firmilian 2, la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj – strada Amaradia nr. 93-95 (pentru documentele emise de acestea) din cadrul Instituţiei Prefectului şi prin mandat poştal.

Pe documentele de plată trebuie completate următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj unde va fi depusă cererea de eliberare a permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

În situaţia în care plata s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.

Actele necesare şi termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here