Cristian Buican: Folosirea fondurilor publice și alocarea lor în funcție de criterii politice, reprezintă o ilegalitate

0
Consiliul Județean Vâlcea

Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017, precum și a estimărilor acestor sume pe anii 2018-2020, pe unități administrativ-teritoriale, în județul Vâlcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, precum și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. (http://www.cjvalcea.ro/images/sedinte/2017/03-31/pct5.pdf ).

Critici:

  1. Repartiție pe criterii politice a fondurilor publice, în interes de partid și de grup.

Orice analiză obiectivă și corectă s-ar realiza asupra acestui proiect de hotărâre privind repartiția sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ne demonstrează că această repartiție a fost făcută strict pe criterii politice și de grup.

a) Dacă ordonăm localitățile descrescător în funcție de suma primită rezultă următorul tabel care ne arată, fără nicio urmă de îndoială, faptul că sumele au fost repartizate pe criterii politice:

Nr. Unitate administrativ- teritorială Afliere politică Sume alocate – mii lei
1 Drăgăşani PSD 410.00
2 Mitrofani PNL 400.00
3 Horezu PSD 390.00
4 Guşoeni PSD 380.00
5 Slătioara PSD 380.00
6 Băile Olaneşti PSD 310.00
7 Costeşti PSD 300.00
8 Daeşti PNL 300.00
9 Şirineasa PSD 300.00
10 Băbeni PSD 300.00
11 Brezoi PNL 300.00
12 Călimaneşti PNL 300.00
13 Stoileşti PSD 290.00
14 Vaideeni PSD 290.00
15 Pesceana PSD 285.00
16 Scundu PSD 285.00
17 Nicolae Bălcescu PSD 283.00
18 Creţeni PSD 280.00
19 Roeşti PSD 280.00
20 Şuteşti PSD 280.00
21 Vladeşti PSD 280.00
22 Berislăveşti PSD 277.00
23 Bărbăteşti PSD 276.00
24 Valea Mare PSD 275.00
25 Voineasa PSD 275.00
26 Glăvile PSD 272.00
27 Tomşani PSD 272.00
28 Amărăsti PSD 270.00
29 Copăceni PSD 270.00
30 Livezi PSD 270.00
31 Mădulari PSD 270.00
32 Sălătrucel PSD 270.00
33 Alunu PSD 260.00
34 Buneşti PSD 252.00
35 Bujoreni PSD 250.00
36 Fârtăţeşti PNL 250.00
37 Ştefăneşti PSD 250.00
38 Cernişoara PSD 240.00
39 Dănicei PNL 200.00
40 Ghioroiu ALDE 200.00
41 Lăcusteni PNL 200.00
42 Lungeşti PNL 200.00
43 Stoeneşti PNL 200.00
44 Budeşti PNL 190.00
45 Prundeni PSD 180.00
46 Mihăeşti PNL 158.00
47 Bălceşti PNL 155.00
48 Berbeşti PNL 152.00
49 Milcoiu PNL 150.00
50 Popeşti PNL 150.00
51 Roşiile PNL 150.00
52 Ioneşti IND. 146.00
53 Diculeşti PNL 137.00
54 Sineşti PNL 135.00
55 Orleşti PNL 130.00
56 Ocnele Mari PNL 115.00
57 Lăpuşata PNL 105.00
58 Oteşani PNL 103.00
59 Tetoiu PNL 102.00
60 Voiceşti PNL 102.00
61 Mateeşti PNL 101.00
62 Măciuca IND 101.00
63 Măldăreşti PNL 101.00
64 Păuşeşti Măglaşi PNL 101.00
65 Şuşani PNL 101.00
66 Titeşti PNL 101.00
67 Boişoara PNL 100.00
68 Muereasca PNL 100.00
69 Racoviţa PNL 100.00
70 Stroeşti PNL 100.00
71 Zătreni PNL 100.00
72 Băile Govora PNL 100.00
73 Câineni PNL 99.00
74 Pietrari PNL 99.00
75 Drăgoeşti PNL 98.00
76 Malaia PNL 98.00
77 Olanu PNL 98.00
78 Stăneşti PNL 98.00
79 Făureşti PNL 97.00
80 Lădeşti PNL 97.00
81 Păuşeşti PNL 97.00
82 Grădiştea PNL 96.00
83 Frânceşti PNL 95.00
84 Goleşti PNL 95.00
85 Laloşu PNL 95.00
86 Perişani PNL 95.00
87 Galicea PNL 90.00
88 Runcu ALDE 50.00
89 Rm.Vâlcea PER 0.00
            b) Evident, și în cazul unui calcul al sumei totale alocate per total județ, în funcție de coloratura politică a edililor, lucrurile stau la fel:

În timp ce localitățile conduse de cei 34 de edili ai PSD primesc 9.752 mii lei, localitățile conduse de cei 50 de edili ai PNL primesc doar 6.936 mii lei din totalul de 17.185 mii lei alocați prin acest proiect de hotărâre. Tradus în procente, 38% din localitățile județului Vâlcea (ce sunt conduse de edili PSD) primesc peste 56% din fondurile alocate, în timp ce 57% din localitățile județului Vâlcea (ce sunt conduse de edili PNL) primesc doar 40% din fonduri.

c) Dacă se calculează media alocărilor per localitate, în funcție de coloratura politică a edilului, lucrurile ne arată o diferență majoră, ce demonstrează caracterul politic al alocărilor sumelor din acest proiect de hotărâre:

Se vede foarte clar că în timp ce suma primită de o localitate condusă de un edil PSD este, în medie, 286,82 mii lei, localitățile conduse de edili PNL primesc, în medie, doar 138,72 mii lei. În procente, o localitate condusă de un edil PNL primește, în medie, doar 48% din suma primită de un edil PSD. SUB JUMĂTATE!!!

d) De asemenea, și dacă analizăm alocările din proiectul de hotărâre analizat din punct de vedere al sumei alocate per locuitor, situația se păstrează:

Acest grafic ne demonstrează că un locuitor al județului Vâlcea ce are domiciliul într-o localitate păstorită de un edil PNL primește puțin peste jumătate din cât primește un locuitor ce are domiciliul într-o comunitate condusă de un edil PSD. TRIST!!!

2. Ilegalități, neconcordanțe și lipsă de transparență în proiectul de hotărâre

a) Proiectul de hotărâre invocat, împreună cu expunerea de motive și raportul de specialitate nu detaliază, în niciun fel, criteriile care au stat la baza acestor alocări propuse. În afara de mențiunea (FALSĂ) ”prin această propunere de repartizare urmărindu-se să se asigure premiza susținerii dezvoltării tuturor comunităților din județul Vâlcea”, nu există nici măcar un rând care să detalieze sau să menționeze criteriile, calculele sau orice alte resorturi care au stat la baza propunerilor de sume de repartizat făcute. Acest fapt, coroborat cu argumentația de la pct.1, conform căreia reiese foarte clar că aceste alocări au fost făcute pe criterii politice, reprezintă dovada faptului că aceste alocări de fonduri au fost realizate ilegal.

b) În cadrul expunerii de motive a proiectului de hotărâre analizat se menționează faptul că prin adresa nr. 2071 din 17.02.2017, Consiliul Județean Vâlcea a solicitat tuturor administrațiilor publice locale prezentarea cererilor privind necesarul de finanțare la nivelul fiecărei localități. De asemenea, se menționează faptul că toate administrațiile publice locale au transmis solicitările și că a existat o ”centralizare a tuturor cererilor”. În condițiile în care pe pagina de internet a Instituției Consiliului Județean nu există această centralizare, consilierii județeni ai PNL au solicitat în cadrul ședinței Comisiei de Buget, o copie a acestui document. Din păcate, o astfel de centralizare nu există și nici nu a fost prezentată nici public și nici în cadrul ședințelor de comisii. Probabil că publicarea acestei centralizări, în cazul în care ea chiar există, ar dovedi, dacă mai este nevoie, că nu necesitatea, urgența, ordinea vechimii arieratelor sau alte criterii obiective au stat la baza propunerilor făcute, ci strict coloratura politică. Ori folosirea fondurilor publice și alocarea lor în funcție de criterii politice, reprezintă o ilegalitate.

c) În urma apariției în mass-media vâlceană a unui material de presă în care deputatul Cristian Buican critica alocările de fonduri și în care menționa faptul că Procesul verbal nr 3780 invocat în expunerea de motive nu avea cum să fie datat 31.03.2017, expunerea de motive scanată de pe site a fost modificată și a fost trecută data de 21.03.2017, fără niciun fel de mențiune privind o eventuală greșeală materială, ce poate fi înțeleasă dar nu remediată pe ascuns (noaptea ca hoții – trademark PSD) , așa cum s-a procedat în acest caz. De asemenea, atragem atenția că expunerea de motive a proiectului de lege, în care apare și mențiunea privind un eventual Proces verbal nr. 3780 din 21.03.2017 (după modificarea datei care inițial era 31.03.2017), a fost întocmit în data de 16.03.2017. Din nou, avem parte de FALS ÎN ACTE, menționându-se într-un document oficial datat 16.03.2017, un proces verbal al unei ședinței din 21.03.2017.

d) Tot în cadrul expunerii de motive, se menționează faptul că suma de 17.185 mii lei alocată județului Vâlcea reprezintă doar 4,51% din necesarul de finanțare al autorităților publice locale din județul Vâlcea, care ar fi de 381.281,18 mii lei. De asemenea, în presa vâlceană au apărut o serie de materiale de presă în care președintele Consiliului Județean se lăuda cu faptul că alocările din acest an de fonduri sunt mai mari ca cele de anul trecut. Așa o fi, însă orice analiză obiectivă demonstrează faptul că dacă se continuă acest ritm de alocări bugetare pentru județul Vâlcea, în peste 20 de ani vom acoperi necesarul de finanțare al autorităților publice locale pentru anul 2017. Asta în condițiile în care PSD se află la Guvernare, atât la nivel central, cât și la nivel județean. Restul e tăcere!!!

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here