Model uniform pentru permisele de ședere în UE: Consiliul confirmă acordul privind actualizarea elementelor de securitate pe card

0
La 15 iunie 2017, ambasadorii UE au confirmat, în numele Consiliului European, acordul informal la care s-a ajuns cu Parlamentul European cu privire la propunerea de regulament de modificare a Regulamentului nr. 1030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe.

Regulamentul de modificare instituie un nou model comun pentru permisul de ședere în format card, pentru a îmbunătăți elementele sale de securitate în scopul prevenirii falsificării. Cardul actual, aflat în circulație din 1997, a fost compromis de incidente grave de contrafacere și fraudă.

În urma confirmării acordului, textul regulamentului va fi înaintat Parlamentului European spre votare în primă lectură și ulterior Consiliului spre adoptare.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here