Consiliul European a adoptat concluzii privind acțiunea externă a UE privind combaterea terorismului

0

Consiliul Euroepan își reiterează condamnarea fermă și fără echivoc a terorismului sub toate formele și manifestările acestuia, indiferent de autorii și scopul acestuia.

Constatând că terorismul reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și securității internaționale și că UE are un interes vital în continuarea cooperării cu partenerii bilaterali, regionali și multilaterali pentru combaterea acestei amenințări diverse, Consiliul abordează în concluziile sale:

  • structurile de combatere a terorismului, în vederea consolidării capacității UE pentru intensificarea cooperării în domeniul combaterii terorismului, inclusiv în cadrul delegațiilor UE prin intermediul experților în materie de combatere a terorismului/securitate;
  • legătura intern-extern, în vederea asigurării unei mai mari coerențe între acțiunile interne și externe în domeniul securității, consolidând rolul agențiilor JAI în ceea ce privește țările terțe și luând act de faptul că, prin adăugarea luptei împotriva terorismului la misiunile de la Feira prin concluziile Consiliului din mai 2017, misiunile și operațiile PSAC au un rol mai important în combaterea terorismului;
  • consolidarea cooperării cu Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Turcia, Balcanii de Vest, Sahel și Cornul Africii, prin dialogul politic intensificat, prin mai multe proiecte de combatere a terorismului și mai mult sprijin financiar pentru combaterea terorismului și combaterea și prevenirea extremismului violent, precum și prin comunicații strategice consolidate, în special prin intermediul Grupului operativ StratComms South;
  • consolidarea cooperării internaționale, în special cu principalii parteneri strategici, cum ar fi Statele Unite, Australia, Canada și partenerii Schengen, precum și cu organismele regionale și multilaterale, în special Organizația Națiunilor Unite, NATO, Forumul mondial pentru combaterea terorismului, Interpolul și coaliția internațională împotriva Daesh;
  • consolidarea răspunsului UE în domenii tematice cheie, cum ar fi prevenirea și combaterea extremismului violent, necesitatea abordării eficiente a recrutării și radicalizării online, provocarea majoră a luptătorilor teroriști străini, în special problema celor care se întorc în țara lor, securitatea aeronautică, traficul cu arme de foc, problema finanțării terorismului și a spălării de bani, precum și legăturile dintre criminalitatea gravă și organizată și terorism.

Consiliul European a adoptat ultima dată concluzii privind combaterea terorismului la 9 februarie 2015, în urma atacurilor de la Charlie Hebdo (ianuarie 2015), iar acestea rămân piatra de temelie a angajamentelor externe ale UE în domeniul combaterii terorismului. De atunci, activitatea UE în acest domeniu s-a intensificat în mod semnificativ.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here